ทัวร์จีน GRAND เส้นทางสายไหมไฮไลท์ 12วัน 11คืน (CZ)

ทัวร์จีน GRAND เส้นทางสายไหมไฮไลท์ 12วัน 11คืน (CZ)

เที่ยวจีน GRAND เส้นทางสายไหมไฮไลท์ 12วัน 11คืน อูรุมฉี เทียนซาน ทูรูฟาน ตุนหวง โม่เกาคู ขี่อูฐ หมิงซาซาน ด่านประตูหยก นครแห่งสายลม กำแพงเมืองจีนด่านสุดท้าย จางเย่ ภูเขาสายรุ้ง หวู่เวย ปิ่งหลิงซื่อ ล่องแม่น้ำเหลือง หลันโจว เทียนสุ่ย ม่ายจี๋ซาน


ทัวร์จีน GRAND เส้นทางสายไหมไฮไลท์ 12วัน 11คืน (CZ)
รหัสทัวร์
CN_CZ00010
จำนวนวันเดินทาง
12วัน 11คืน
กำหนดการเดินทาง
27 ส.ค. 67 - 07 ก.ย. 67
เดินทางโดย
China Southern Airlines
ราคาเริ่มต้น
99,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สุวรรณภูมิ-กวางเจา-หลานโจว
 • วันที่

  2

  หลานโจว-เทียนสุ่ย-ม่ายจี๋ซาน+รถกอล์ฟ
 • วันที่

  3

  บ้านตระกูลหู-ศาลเจ้าฝูซี-หลันโจว-หวงเหอหมู่ชิง-สะพานเหล็ก-กังหันสุ่ยเชอ-เมืองหย่งจิ้ง
 • วันที่

  4

  หลิวเจียเสีย-วัดปิ่งหลิงซื่อ+เรือเร็ว-หวู่เวย-สุสานเหลยไถ
 • วันที่

  5

  หวู่เวย-จางเย่-วัดต้าฝอซื่อ-ภูเขาสายรุ้ง+รถอุทยาน
 • วันที่

  6

  จางเย่-หุบเขาผิงซานหู+รถอุทยาน-เจียยวี่กวน-ด่านเจียยวี่กวน+รถกอล์ฟ
 • วันที่

  7

  เจียยวี่กวน-ต้าตี้จือจื่อ-ตุนหวง-Dunhuang Museum- ขี่อูฐหมิงซาซาน-ทะเลสาบเสี้ยวจันทรา
 • วันที่

  8

  ตุนหวง-ตานเสียนครแห่งสายลม-ซากกำแพงเมืองจีนราชวงศ์ฮั่น-ด่านประตูหยก-ตลาดกลางคืนซาโจว
 • วันที่

  9

  ตุนหวง-โม่เกาคู-หลิวหยวน-รถไฟความเร็วสูง-ทูรูพาน
 • วันที่

  10

  ทูรูพาน-ถ้ำพระพุทธรูปพันองค์-เมืองเกาชาง+รถกอล์ฟ-ภูเขาเปลวไฟ-บ่อน้ำคานเอ๋อจิ่ง-บ้านเผ่าอุยกูร์-อูรุมฉี
 • วันที่

  11

  อูรุมฉี-พิพิธภัณฑ์ซินเกียง-เทียนซานเทียนฉือ-เทียนฉือ (รถอุทยาน+รถกอล์ฟ+ล่องเรือ)-ตลาดบาซาร์ต้าปาจา
 • วันที่

  12

  อูรุมฉี-กวางเจา-สุวรรณภูมิ

27 ส.ค. 67 - 07 ก.ย. 67

ผู้ใหญ่
99,900 บาท
เด็กมีเตียง
99,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
97,900 บาท
พักเดี่ยว
18,000 บาท
Group Size
16 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
27 ส.ค. 67 - 07 ก.ย. 67 99,900 99,900 97,900 18,000 - - 16

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 54 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน