ทัวร์มองโกเลียใน เขียวขจี ที่ทุ่งหญ้ามองโกเลียใน 7วัน 4คืน (TG)

ทัวร์มองโกเลียใน เขียวขจี ที่ทุ่งหญ้ามองโกเลียใน 7วัน 4คืน (TG)

เที่ยวมองโกเลียใน เขียวขจี ที่ทุ่งหญ้ามองโกเลียใน 7วัน 4คืน โฮฮอท พิพิธภัณฑ์หวังเจาจวิน ทุ่งหญ้าหุยเทิงซีเร่ อุทยานภูเขาไฟอูลันฮาตา เออร์ดอส Ordos เนินทรายเสี่ยงซาวาน รถไฟความเร็วสูง 2 เที่ยว


ทัวร์มองโกเลียใน เขียวขจี ที่ทุ่งหญ้ามองโกเลียใน 7วัน 4คืน (TG)
รหัสทัวร์
MN_TG00001
จำนวนวันเดินทาง
7วัน 4คืน
กำหนดการเดินทาง
04 ส.ค. 67 - 11 ส.ค. 67
เดินทางโดย
Thai Airways
ราคาเริ่มต้น
59,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สุวรรณภูมิ CHECK-IN
 • วันที่

  2

  สนามบินปักกิ่ง-รถไฟความเร็วสูง-อูลานชาปู้-อุทยานภูเขาไฟอูลันฮาตา
 • วันที่

  3

  ลานชาปู้-ทุ่งหญ้าหุยเทิงซีเร่-พิธีตอนรับแขก-อุทยานดอกไม้-ปาร์ตี้กองไฟ
 • วันที่

  4

  ชมพระอาทิย์ขึ้น-โฮฮอท-พิพิธภัณฑ์มองโกลเลีย-พิพิธภัณฑ์หวังเจาจวินวัดต้าเจา-ถนนคนเดิน
 • วันที่

  5

  โฮฮอท-ล่องเรือทะเลสาบฮาซูเหมย-อุทยานเนินทรายเสี่ยงซาวาน-YUESHA ขี่อูฐ เรือทะเลทราย รถไฟเล็ก-เมืองเออร์ดอส-ล่องเรือทะเลสาบอูหนานมู่เหริน
 • วันที่

  6

  สุสานเจงกิสขาน-บ้าน Prefectural Prince's Mansion-โฮฮอท-รถไฟความเร็วสูง โฮฮอท-ปักกิ่ง G2478 (19.46-22.17)-สนามบินปักกิ่ง
 • วันที่

  7

  ปักกื่ง-สุวรรณภูมิ

04 ส.ค. 67 - 10 ส.ค. 67

ผู้ใหญ่
59,900 บาท
พักเดี่ยว
8,000 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
59,900 บาท
พักเดี่ยว
8,000 บาท
Group Size
20 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
04 ส.ค. 67 - 10 ส.ค. 67 59,900 - - 8,000 - - 20
11 ส.ค. 67 - 17 ส.ค. 67 59,900 - - 8,000 - - 20

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 66 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน