ทัวร์จีน GRAND เส้นทางสายไหมใต้ 12วัน 11คืน (CZ)

ทัวร์จีน GRAND เส้นทางสายไหมใต้ 12วัน 11คืน (CZ)

เที่ยวจีน GRAND เส้นทางสายไหมใต้ 12วัน 11คืน ทางหลวง G 314 คาราโครัมไฮเวย์ STONE CITY อูรุมฉี คู่ร์เล่อ คู่เชอ HIGHWAY ทะเลทรายทาคาลิมากัน อาเค่อซู ม่ายก้ายถี ไปรษณีย์สายไหม ป่าหูหยางหลินเปลี่ยนสี ซาเชอ คาชการ์ ไต่คาราโครัมไฮเวย์ ชมวิวภูเขาหิมะ คลาคู่หลี่หู STONE CITY เขาพับผ้า ผันหลงกู่เต้า


ทัวร์จีน GRAND เส้นทางสายไหมใต้ 12วัน 11คืน (CZ)
รหัสทัวร์
CN_CZ00009
จำนวนวันเดินทาง
12วัน 11คืน
กำหนดการเดินทาง
12 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67
เดินทางโดย
China Southern Airlines
ราคาเริ่มต้น
117,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สุวรรณภูมิ-กวางเจา-อูรุมฉี
 • วันที่

  2

  อูรุมฉี-กานโกว-คู่เอ่อร์เล่อร์-ทะเลสาบบอสถึงหู
 • วันที่

  3

  เออร์เล่อร์-คู่เชอ-อุทยานป่าไม้หูหยางหลิน+รถกอล์ฟ+รถไฟเล็ก-หอคอยคู่ราชวงศ์ฮั่น
 • วันที่

  4

  ซาเชอ-ถ้ำพระพุทธรูปพันองค์เค่อจือเอ่อร์-เวินซู่แกรนด์แคนย่อนเทียนซาน+รถอุทยาน-อาเค่อซู
 • วันที่

  5

  อาเค่อซู-อาลาเอ๋อร์-ข้ามทะเลทรายทาคลิมากัน-เหอเถียน-LAMB BBQ
 • วันที่

  6

  เหอเถียน-ตลาดหยก-โรงงานผ้าไหมไอ้เท่อไหลซือ-ต้นวอลนัท 1300 ปี-ซาเชอ
 • วันที่

  7

  ซาเชอ-สุสานกษัตริย์เย่เอ๋อเชียง-ม่ายก้ายถี-คู่มู่คู่ซ่าเอ่อร์-หอนิทรรศการภาพวาดดาวหลัง-หอระลึกผจญภัยในทะเลทราย-คัชการ์
 • วันที่

  8

  คัชการ์-อุทยานหงไห่ที่ปาฉู่-ป่าไม้หูหยางหลิน-เส้นทางสายไหมโบราณ-คัชการ์
 • วันที่

  9

  คัชการ์-G 314 Karakoram Highway-ทะเลสาบไป๋ซาหู-ทะเลสาบข่าลาคู่หลี่หู-ถ่าซื่อกู้เอ่อร์กั้น-เมืองหินถ่าเสี้ยน Stone City
 • วันที่

  10

  ถ่าซื่อกู้เอ่อร์กั้น ยามเช้า-ถนนพับผ้าผันหลงกู่เต้า+รถตู้-คัชการ์
 • วันที่

  11

  เมืองเก่าคัชการ์-สุสานสนมผมหอม-สุเหร่าใหญ่อ้ายถีก๋าเอ่อร์-บาซาร์
 • วันที่

  12

  คัชการ์-กวางเจา-สุวรรณภูมิ

12 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67

ผู้ใหญ่
117,900 บาท
เด็กมีเตียง
117,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
115,900 บาท
พักเดี่ยว
25,500 บาท
Group Size
10 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
12 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67 117,900 117,900 115,900 25,500 - - 10

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 60 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน