ทัวร์จีน GRAND NORTHERN XINJIANG 12วัน 11คืน (CZ)

ทัวร์จีน GRAND NORTHERN XINJIANG 12วัน 11คืน (CZ)

เที่ยวจีน GRAND NORTHERN XINJIANG 12วัน 11คืน เจาะซินเจียงเหนือ (คานาสือ 2 รอบ+ตะลุยทะเลทรายคูมู่ทาเกอ 2 รอบ) อูรุมฉี เทียนซาน คานาสือ (เข้า 2 รอบ-เหอมู่ชุน (ค้างเหอมู่ 1 คืน) เบอร์ชิน หาด 5 สี คาราเมย์ เมืองปีศาจ ขุยถุน แคนยอนตู๋ซานจื่อ ฟู่ยุ่น อุทยานใหม่เคอเค่อทอไห่ ทูรูพาน อ้ายติงหู ซ่านซ่าน ทะเลทรายคูมู่ทาเกอ (เข้า 2 รอบ) Mazar Uyghur Village


ทัวร์จีน GRAND NORTHERN XINJIANG 12วัน 11คืน (CZ)
รหัสทัวร์
CN_CZ00008
จำนวนวันเดินทาง
12วัน 11คืน
กำหนดการเดินทาง
14 ก.ย. 67 - 25 ก.ย. 67
เดินทางโดย
China Southern Airlines
ราคาเริ่มต้น
139,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  ดอนเมือง-กวางเจา-อูรุมฉี-อาหารค่ำ
 • วันที่

  2

  อูรุมฉี-Turpan Museum-ซ่านซ่าน-ทะเลทรายคู่มู่ถาเกอ Kumtag Desert (เข้าทะเลทราย รอบที่ 1)
 • วันที่

  3

  แสงเช้าที่คู่มู่ถาเกอ (เข้าทะเลทราย รอบที่ 2)-หมู่บ้านอุยกูร์เก่าแก่-ทะเลสาบอ้ายติงหู-อุรุมฉี
 • วันที่

  4

  อูรุมฉี-สวนหงซาน-พิพิธภัณฑ์ซินเกียง-เทียนซาน-เทียนฉือ ล่องเรือ
 • วันที่

  5

  อูรุมฉี-ขุยถุน-แคนย่อนตู้ซานจู่-คาราเมย์- Urho Ghost City
 • วันที่

  6

  เมืองปีศาจ-เบอร์ชิน-ธาร 5 สี-ค้างในหมู่บ้านเหอมู่ชุน
 • วันที่

  7

  เหอมู่ยามเช้า-สะพานเหอมู-ป่าเบิร์ช-เจี่ยเติงยวี่
 • วันที่

  8

  เจี่ยเติงยวี่-อุทยานคานาสือ เข้าครั้งที่ 1
 • วันที่

  9

  เจี่ยเติงยวี่-อุทยานคานาสือ เข้าครั้งที่ 2
 • วันที่

  10

  เบอร์ชิน-ฟู่ยุ่น-อุทยานเคอเค่อทอไห่
 • วันที่

  11

  ฟู่ยุ่น-อูรุมฉี-ตลาดบาซาร์-ตลาดกลางคืน
 • วันที่

  12

  อูรุมฉี-กวางเจา-ดอนเมือง

14 ก.ย. 67 - 25 ก.ย. 67

ผู้ใหญ่
139,900 บาท
เด็กมีเตียง
139,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
137,900 บาท
พักเดี่ยว
26,000 บาท
Group Size
10 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
14 ก.ย. 67 - 25 ก.ย. 67 139,900 139,900 137,900 26,000 - - 10

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 51 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน