ทัวร์จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวาง ฟูหรงเจิ้น 6วัน 5คืน (SL)

ทัวร์จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวาง ฟูหรงเจิ้น 6วัน 5คืน (SL)

เที่ยวจีน ฉางซา จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวาง ฟูหรงเจิ้น 6วัน 5คืน ทัวร์ไม่ลงร้าน รวมทิปไกด์+คนรถ นั่งรถไฟความเร็วสูง 1 เที่ยว ใช้รถบัส VIP ล่องแม่น้ำถัวเจียงกลางวัน+กลางคืน พักฟูหรงเจิ้น 1 คืน รวมโชว์จิ้งจอกขาว


ทัวร์จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวาง ฟูหรงเจิ้น 6วัน 5คืน (SL)
รหัสทัวร์
CN_SL00001
จำนวนวันเดินทาง
6วัน 5คืน
กำหนดการเดินทาง
25 ส.ค. 67 - 14 ก.ย. 67
เดินทางโดย
Thai Lion Air
ราคาเริ่มต้น
39,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินดอนเมือง-ฉางซา- วัดไคฟู-ถนนคนเดินหวงซิงลู่
 • วันที่

  2

  รถไฟความเร็วสูง-ฉางซา-เฟิ่งหวาง-บ้านเกิดกวีเสิ่นฉงเหวิน -ล่องแม่น้ำถัวเจียง (กลางวัน)-สะพานเฟิ่งหวง-ชมวิวยามค่ำคืนเฟิ่งหวาง-ล่องแม่น้ำถัวเจียงรอบ 2 (กลางคืน)-จี๋โส่ว
 • วันที่

  3

  ป่าหินแดง-เมืองโบราณฟูหรงเจิ่น-น้ำตกฟูหรงเจิ่น-ชมวิวกลางคืนเมืองฝูหรง (พักในเมืองฝูหรง)
 • วันที่

  4

  ภาพวาดหินทราย-เขาเทียนเหมินซาน-กระเช้าขาขึ้น-ระเบียงแก้ว-บันไดเลื่อน-ถ้ำประตูสวรรค์-รถอุทยาน-โชว์จิ้งจอกขาว
 • วันที่

  5

  หุบเขาอวตาร-สวนจอมพลเฮ่อหลง (ลิฟต์แก้วขึ้น-กระเช้าลง)-แกรนด์แคนย่อย-สะพานแก้ว+VR-ฉางชา
 • วันที่

  6

  เกาะส้ม–ฉางซา–กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

25 ส.ค. 67 - 30 ส.ค. 67

ผู้ใหญ่
39,900 บาท
พักเดี่ยว
6,000 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
39,900 บาท
พักเดี่ยว
6,000 บาท
Group Size
20 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
25 ส.ค. 67 - 30 ส.ค. 67 39,900 - - 6,000 - - 20
14 ก.ย. 67 - 19 ก.ย. 67 39,900 - - 6,000 - - 20

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 73 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน