ทัวร์จีน 2 มณฑล กว่างซี กุ้ยโจว 6วัน 5คืน (CZ)

ทัวร์จีน 2 มณฑล กว่างซี กุ้ยโจว 6วัน 5คืน (CZ)

เที่ยวจีน 2 มณฑล กว่างซี กุ้ยโจว 6วัน 5คืน หนานหนิง เต๋อเทียน หมิงซื่อ ต้าชีคง เสี่ยวชีคง รถไฟความเร็วสูง 2 เที่ยว


ทัวร์จีน 2 มณฑล กว่างซี กุ้ยโจว 6วัน 5คืน (CZ)
รหัสทัวร์
CN_CZ00007
จำนวนวันเดินทาง
6วัน 5คืน
กำหนดการเดินทาง
19 ต.ค. 67 - 22 ต.ค. 67
เดินทางโดย
China Southern Airlines
ราคาเริ่มต้น
37,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบิน-หนานหนิง (บินตรง)-ถนนคนเดิน
 • วันที่

  2

  หนานหนิง-ลี่โป (กุ้ยโจว) รถไฟความเร็วสูง-เสียวชีคง-สะพานโบราณ 7 โค้ง-ต้าชีคง-ล่องเรือทะเลสาบ-ถนนคนเดิน
 • วันที่

  3

  กุ้ยโจว-หนานหนิง-หมิงซื่อ-ล่องแพไม้ไผ่ชมวิวภาพเขียน 10 ลี้
 • วันที่

  4

  หมิงซื่อ-น้ำตกเต๋อเทียน-ล่องแพเลียบน้ำตก-อุทยานภาพเขียนหมื่นลี้
 • วันที่

  5

  ต้าซิน-ถ้ำน้ำแข็งหลงกง-หนานหนิง-พิพิธภัณฑ์กว่างซี-ห้าง WANDA
 • วันที่

  6

  หนานหนิง-กรุงเทพฯ

19 ต.ค. 67 - 24 ต.ค. 67

ผู้ใหญ่
37,900 บาท
พักเดี่ยว
7,000 บาท
Group Size
15 ท่าน

ผู้ใหญ่
37,900 บาท
พักเดี่ยว
7,000 บาท
Group Size
15 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
19 ต.ค. 67 - 24 ต.ค. 67 37,900 - - 7,000 - - 15
22 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67 37,900 - - 7,000 - - 15

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 77 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน