ทัวร์จีน Northern Silk Road เส้นทางสายไหมเหนือ ครึ่งวงกลมเทียนซาน 8วัน 7คืน (3U)

ทัวร์จีน Northern Silk Road เส้นทางสายไหมเหนือ ครึ่งวงกลมเทียนซาน 8วัน 7คืน (3U)

เที่ยวจีน Northern Silk Road เส้นทางสายไหมเหนือ ครึ่งวงกลมเทียนซาน 8วัน 7คืน อีหนิง ฟาร์มลาเวนเดอร์ ทุ่งหญ้าลอยฟ้านาลาถี หมู่บ้านสีฟ้า นั่งรถม้า Hardik ทุ่งหญ้าคาลาจุ้น ชายแดนจีน คาซัคฯ เมืองปากว้า แกรนด์แคนยอนคั่วเค่อซูทะเลสาบไส้หลี่มู่ Sayram Lake


ทัวร์จีน Northern Silk Road เส้นทางสายไหมเหนือ ครึ่งวงกลมเทียนซาน 8วัน 7คืน (3U)
รหัสทัวร์
CN_3U00002
จำนวนวันเดินทาง
8วัน 7คืน
กำหนดการเดินทาง
03 มิ.ย. 67 - 10 มิ.ย. 67
เดินทางโดย
Sichuan Airlines
ราคาเริ่มต้น
65,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สุวรรณภูมิ-เฉิงตู เทียนฟู่
 • วันที่

  2

  เฉิงตู เทียนฟู่-อีหนิง ซินเกียง Yilihe Bridge-Kazanqi Street Market
 • วันที่

  3

  อีหนิง-ฟาร์มลาเวนเดอร์-Khorgos Port ด่านชายแดนจีน&คาซัคฯ-ทะเลสาบไส้หลี่มู่-กวอจื่อโกว
 • วันที่

  4

  อีหนิง-เท่อเค่อซือ-ทุ่งหญ้าคาลาจุ้น-เมืองปากั้ว-ขึ้นหอชมวิวเมืองปากั้ว-ถนนกลางคืน
 • วันที่

  5

  เท่อเค่อซือ-GRAND CANYON คั่วเค่อซู-นาราถี
 • วันที่

  6

  นาลาถี ทุ่งหญ้าลอยฟ้า Nalati Sky Grassland-อีหนิง
 • วันที่

  7

  อีหนิง-Yining Baitula Mosque-รถม้า หมู่บ้านคาจ้านฉี+โชว์พื้นเมือง-ถนนโบราณ Liuxingjie-เฉิงตู เทียนฟู่
 • วันที่

  8

  เฉิงตู เทียนฟู่-สุวรรณภูมิ

03 มิ.ย. 67 - 10 มิ.ย. 67

ผู้ใหญ่
65,900 บาท
พักเดี่ยว
15,000 บาท
Group Size
20 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
03 มิ.ย. 67 - 10 มิ.ย. 67 65,900 - - 15,000 - - 20

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 137 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน