ทัวร์จีน DELUXE 5 เจาะหนิงเซี่ย เหนือ กลาง ใต้ 8วัน 7คืน

ทัวร์จีน DELUXE 5 เจาะหนิงเซี่ย เหนือ กลาง ใต้ 8วัน 7คืน

เที่ยวจีน 8วัน 7คืน DELUXE 5 ดาว เจาะหนิงเซี่ย เหนือ กลาง ใต้ มณฑลที่เล็กที่สุดในประเทศจีน หยินชวน สือจุยซาน ซาหู สุสานซีเซี่ย โรงถ่ายภาพยนต์ตะวันตก เฮ้อหลานซานเอี๋ยนฮั่ว จงเว่ย เจดีย์หมวกเขียว อุทยานทะเลทรายซาปอโถวผาพระซูมี่ กู้หยวน สุ่ยต้งโกว กำแพงเมืองจีนราชวงศ์จิ๋น ถ้ำลับถางซิงต้ง


ทัวร์จีน DELUXE 5 เจาะหนิงเซี่ย เหนือ กลาง ใต้ 8วัน 7คืน
รหัสทัวร์
CN_CZ00005
จำนวนวันเดินทาง
8วัน 7คืน
กำหนดการเดินทาง
07 พ.ย. 66 - 07 พ.ย. 67
เดินทางโดย
China Southern Airlines
ราคาเริ่มต้น
69,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ-หยินชวน
 • วันที่

  2

  (ขึ้นเหนือ) หยินชวน-สือจุยซาน-วัดอู่ตัง-หอจักรพรรดิหยก-ทะเลสาบซาหู
 • วันที่

  3

  (ตะวันตก) หยินชวน-สุสานซีเซี่ย-โรงถ่ายภาพยนตร์-รูปสลักหิน 3,000 ปี
 • วันที่

  4

  (ตะวันตกเฉียงใต้) หยินชวน-เจดีย์หมวกเขียว-จงเว่ย-วัดเกาเมี่ยว-อุทยานทะเลทรายซาปอโถว
 • วันที่

  5

  (ลงใต้) จงเว่ย-พระแกะสลักซูมี่-เมืองเก่าหวงเต้าผู่-กู้หยวน
 • วันที่

  6

  พิพิธภัณฑ์กู้หยวน-กำแพงเมืองจีนสมัยราชวงศ์จิ๋น-หยินชวน
 • วันที่

  7

  หยินชวน-ชมเจดีย์ไห่เป่าถ่า-พิพิธภัณธ์อิสลาม-สุ่ยต้งโกว-บ้านยุคหิน-กำแพงเมืองจีนราชวงศ์หมิง-ถ้ำลับถางซิงต้ง
 • วันที่

  8

  หยินชวน-กวางเจา-สุวรรณภูมิ

26 ก.พ. 67 - 04 มี.ค. 67

ผู้ใหญ่
69,900 บาท
เด็กมีเตียง
68,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
68,900 บาท
พักเดี่ยว
10,000 บาท
Group Size
10 ท่าน

ผู้ใหญ่
69,900 บาท
เด็กมีเตียง
68,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
68,900 บาท
พักเดี่ยว
10,000 บาท
Group Size
10 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
26 ก.พ. 67 - 04 มี.ค. 67 69,900 68,900 68,900 10,000 - - 10
07 พ.ย. 67 - 14 พ.ย. 67 69,900 68,900 68,900 10,000 - - 10

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 88 ครั้ง


โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน