ทัวร์จีน DELUXE 5 เจาะหนิงเซี่ย เหนือ กลาง ใต้ 8วัน 7คืน

ทัวร์จีน DELUXE 5 เจาะหนิงเซี่ย เหนือ กลาง ใต้ 8วัน 7คืน

เที่ยวจีน 8วัน 7คืน DELUXE 5 ดาว เจาะหนิงเซี่ย เหนือ กลาง ใต้ มณฑลที่เล็กที่สุดในประเทศจีน หยินชวน สือจุยซาน ซาหู สุสานซีเซี่ย โรงถ่ายภาพยนต์ตะวันตก เฮ้อหลานซานเอี๋ยนฮั่ว จงเว่ย เจดีย์หมวกเขียว อุทยานทะเลทรายซาปอโถวผาพระซูมี่ กู้หยวน สุ่ยต้งโกว กำแพงเมืองจีนราชวงศ์จิ๋น ถ้ำลับถางซิงต้ง


ทัวร์จีน DELUXE 5 เจาะหนิงเซี่ย เหนือ กลาง ใต้ 8วัน 7คืน
รหัสทัวร์
CN_CZ00005
จำนวนวันเดินทาง
8วัน 7คืน
กำหนดการเดินทาง
26 ก.พ. 67 - 07 พ.ย. 67
เดินทางโดย
China Southern Airlines
ราคาเริ่มต้น
69,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ-หยินชวน
 • วันที่

  2

  (ขึ้นเหนือ) หยินชวน-สือจุยซาน-วัดอู่ตัง-หอจักรพรรดิหยก-ทะเลสาบซาหู
 • วันที่

  3

  (ตะวันตก) หยินชวน-สุสานซีเซี่ย-โรงถ่ายภาพยนตร์-รูปสลักหิน 3,000 ปี
 • วันที่

  4

  (ตะวันตกเฉียงใต้) หยินชวน-เจดีย์หมวกเขียว-จงเว่ย-วัดเกาเมี่ยว-อุทยานทะเลทรายซาปอโถว
 • วันที่

  5

  (ลงใต้) จงเว่ย-พระแกะสลักซูมี่-เมืองเก่าหวงเต้าผู่-กู้หยวน
 • วันที่

  6

  พิพิธภัณฑ์กู้หยวน-กำแพงเมืองจีนสมัยราชวงศ์จิ๋น-หยินชวน
 • วันที่

  7

  หยินชวน-ชมเจดีย์ไห่เป่าถ่า-พิพิธภัณธ์อิสลาม-สุ่ยต้งโกว-บ้านยุคหิน-กำแพงเมืองจีนราชวงศ์หมิง-ถ้ำลับถางซิงต้ง
 • วันที่

  8

  หยินชวน-กวางเจา-สุวรรณภูมิ

07 พ.ย. 67 - 14 พ.ย. 67

ผู้ใหญ่
69,900 บาท
เด็กมีเตียง
68,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
68,900 บาท
พักเดี่ยว
10,000 บาท
Group Size
10 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
07 พ.ย. 67 - 14 พ.ย. 67 69,900 68,900 68,900 10,000 - - 10

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 284 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน