ทัวร์ตุรกี TEK09 LAVENDER LOVER Türkiye อิสตัลบูล ปามุคคาเล คัปปาโดเกีย อังการ่า 9วัน 6คืน (EK)

ทัวร์ตุรกี TEK09 LAVENDER LOVER Türkiye อิสตัลบูล ปามุคคาเล คัปปาโดเกีย อังการ่า 9วัน 6คืน (EK)

เที่ยวตุรกี TEK09 LAVENDER LOVER Türkiye อิสตัลบูล ปามุคคาเล คัปปาโดเกีย อังการ่า 9วัน 6คืน เยือนดินแดน 2 ทวีป ดินแดนในฝันของนักเดินทาง ที่ยิ่งใหญ่และสวยงาม เต็มไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรม ชมเมืองอิสตันบลู สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย เพลิดเพลินไปกับดินแดนแห่งเทพนิยายคัปปาโดเกีย ชมดินแดนอันน่าอัศจรรย์ปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย ม้าไม้เมืองทรอย สัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลศึก พิเศษ!!! ล่องเรือบอสฟอรัส ชมความงดงามของแผ่นดิน 2 ทวีป


ทัวร์ตุรกี TEK09 LAVENDER LOVER Türkiye อิสตัลบูล ปามุคคาเล คัปปาโดเกีย อังการ่า 9วัน 6คืน (EK)
รหัสทัวร์
ITCTR_EK00002
จำนวนวันเดินทาง
9วัน 6คืน
กำหนดการเดินทาง
17 มิ.ย. 67 - 17 มิ.ย. 67
เดินทางโดย
alemirates.jpg
ราคาเริ่มต้น
37,888 /ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย
 • วันที่

  2

  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ แวะพักเปลี่ยนเครื่อง - ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตันบูล ประเทศตุรเคีย – เมืองชานัคคาเล
 • วันที่

  3

  เมืองชานัคคาเล - ม้าไม้เมืองทรอย – เมืองปามุคคาเล่ – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – ปราสาทปุยฝ้าย
 • วันที่

  4

  เมืองชานัคคาเล – เมืองอิสปาตาร์ - ชมทุ่งลาเวนเดอร์ – เมืองคอนย่า – สุลต่านฮานี – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา – เมืองคัปปาโดเกีย
 • วันที่

  5

  Option Tour : ขึ้นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย หรือ นั่งรถ Jeep Safari ลัดเลาะไปตามแกรนด์แคนยอน – โรงงานทอพรม - โรงงานเซรามิค - ร้านจิวเวอร์รี่ - นครใต้ดินชาดัค – ปราสาทหินยูชิซาร์ – หุบเขานกพิราบ – หุบเขาแห่งรัก – หุบเขาเกอเรเม - โรงงานทอพรม – หมู่บ้านอวานอส
 • วันที่

  6

  เมืองคัปปาโดเกีย - เมืองอังการา – สุสานอตาเติร์ก - ทะเลสาบเกลือ – เมืองซาฟแลนโบลู
 • วันที่

  7

  เมืองซาฟแลนโบลู – เมืองอิสตันบูล – โรงงานผลิตเครื่องหนัง - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส – Candy Shop - ตลาดเครื่องเทศ – จัตุรัสทักซิมสแควร์ - หอคอยกาลาตา
 • วันที่

  8

  พระราชวังทอปกาปี - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดม - ตลาดแกรนด์บาร์ซ่า - ย่าน Balat Old Houses - ท่าเรือกาลาตา - ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตันบูล – ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ แวะพักเปลี่ยนเครื่อง
 • วันที่

  9

  ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย

17 มิ.ย. 67 - 25 มิ.ย. 67

ผู้ใหญ่
37,888
เด็กมีเตียง
37,888
เด็กไม่มีเตียง
37,888
พักเดี่ยว
9,500
เด็กทารก
14,500
Group Size
25 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
17 มิ.ย. 67 - 25 มิ.ย. 67 37,888 37,888 37,888 9,500 14,500 - 25

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 8 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน