ทัวร์จีน เจาะเวลาหาจิ๋นซี ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน 7วัน 5คืน (SL)

ทัวร์จีน เจาะเวลาหาจิ๋นซี ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน 7วัน 5คืน (SL)

เที่ยวจีน เจาะเวลาหาจิ๋นซี ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน 7วัน 5คืน ทริปเดียวเที่ยว 2 เมือง ซึอาน ลั่วหยาง เยือนมหากาพย์ขุนเขา "หยุนไถซาน" จิ่วจ้ายโกวน้อย ชม 3 มรดกโลก กองทัพทหารดินเผา ผาแกะสลักหลงเหมิน วัดเส้าหลิน


ทัวร์จีน เจาะเวลาหาจิ๋นซี ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน 7วัน 5คืน (SL)
รหัสทัวร์
GOCN_SL00055
จำนวนวันเดินทาง
7วัน 5คืน
กำหนดการเดินทาง
19 ก.ค. 67 - 11 ต.ค. 67
เดินทางโดย
althailionair.jpg
ราคาเริ่มต้น
26,900 /ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – ซีอาน (ท่าอากาศยานซีอานเสียนหยาง)
 • วันที่

  2

  ซีอาน - ลั่วหยาง (โดยรถไฟความเร็วสูง) – เติงเฟิง - วัดเส้าหลิน (รวมรถอุทยาน) - ป่าเจดีย์ – ชมการแสดงกังฟู - เจียวจั่ว
 • วันที่

  3

  อุทยานหยุนไถซาน (รวมรถอุทยาน) - ลั่วหยาง - ศาลเจ้ากวน
 • วันที่

  4

  ลั่วหยาง – ถ้ำแกะสลักหลงเหมิน (รวมรถอุทยาน) – หมู่บ้านใต้ดินส่านโจว - ซานเหมินเสีย
 • วันที่

  5

  ซานเหมินเสีย - ซีอาน - พิพิธภัณฑ์ทหารดินเผาจิ๋นซี (รวมรถอุทยาน) - ซีอาน - ถนนคนเดินต้าถัง – โชว์ราชวงศ์ถัง
 • วันที่

  6

  ซีอาน - เจดีย์ห่านป่าใหญ่ - กำแพงเมืองซีอาน (ขึ้นกำแพง) - จัตุรัสหอกลอง - ถนนมุสลิม - สนามบินซีอานเสียนหยาง
 • วันที่

  7

  ซีอาน (ท่าอากาศยานซีอานเสียนหยาง) - กรุงเทพ (ดอนเมือง)

19 ก.ค. 67 - 25 ก.ค. 67

ผู้ใหญ่
26,900
เด็กมีเตียง
26,900
เด็กไม่มีเตียง
26,900
พักเดี่ยว
6,000
เด็กทารก
9,900
จอยแลนด์
20,900
Group Size
26 ท่าน

ผู้ใหญ่
27,900
เด็กมีเตียง
27,900
เด็กไม่มีเตียง
27,900
พักเดี่ยว
6,000
เด็กทารก
9,900
จอยแลนด์
20,900
Group Size
26 ท่าน

ผู้ใหญ่
28,900
เด็กมีเตียง
28,900
เด็กไม่มีเตียง
28,900
พักเดี่ยว
6,000
เด็กทารก
9,900
จอยแลนด์
20,900
Group Size
26 ท่าน

ผู้ใหญ่
26,900
เด็กมีเตียง
26,900
เด็กไม่มีเตียง
26,900
พักเดี่ยว
6,000
เด็กทารก
9,900
จอยแลนด์
20,900
Group Size
26 ท่าน

ผู้ใหญ่
26,900
เด็กมีเตียง
26,900
เด็กไม่มีเตียง
26,900
พักเดี่ยว
6,000
เด็กทารก
9,900
จอยแลนด์
20,900
Group Size
26 ท่าน

ผู้ใหญ่
26,900
เด็กมีเตียง
26,900
เด็กไม่มีเตียง
26,900
พักเดี่ยว
6,000
เด็กทารก
9,900
จอยแลนด์
20,900
Group Size
26 ท่าน

ผู้ใหญ่
26,900
เด็กมีเตียง
26,900
เด็กไม่มีเตียง
26,900
พักเดี่ยว
6,000
เด็กทารก
9,900
จอยแลนด์
20,900
Group Size
26 ท่าน

ผู้ใหญ่
31,900
เด็กมีเตียง
31,900
เด็กไม่มีเตียง
31,900
พักเดี่ยว
6,000
เด็กทารก
9,900
จอยแลนด์
20,900
Group Size
26 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
19 ก.ค. 67 - 25 ก.ค. 67 26,900 26,900 26,900 6,000 9,900 20,900 26
26 ก.ค. 67 - 01 ส.ค. 67 27,900 27,900 27,900 6,000 9,900 20,900 26
09 ส.ค. 67 - 15 ส.ค. 67 28,900 28,900 28,900 6,000 9,900 20,900 26
23 ส.ค. 67 - 29 ส.ค. 67 26,900 26,900 26,900 6,000 9,900 20,900 26
06 ก.ย. 67 - 12 ก.ย. 67 26,900 26,900 26,900 6,000 9,900 20,900 26
13 ก.ย. 67 - 19 ก.ย. 67 26,900 26,900 26,900 6,000 9,900 20,900 26
20 ก.ย. 67 - 26 ก.ย. 67 26,900 26,900 26,900 6,000 9,900 20,900 26
11 ต.ค. 67 - 17 ต.ค. 67 31,900 31,900 31,900 6,000 9,900 20,900 26

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 13 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน