ทัวร์เกาหลีเหนือ | รู้จักมากกว่าใคร


#ไปเที่ยวเกาหลีเหนือกันเถอะ

#ไปเที่ยวเกาหลีเหนือกันเถอะ

รายการออกแล้ว #ทัวร์เกาหลีเหนือ

เติมบันทึกการเดินทาง

คอมมิวนิสต์ประเทศสุดท้าย

เปิดม่านเหล็ก “เกาหลีเหนือ” 9 วัน 7 คืน

โดยสายการบินแอร์ไชน่า CA

เปียงยาง-รถไฟใต้ดิน-เนินมันซู-พิพิธภัณฑ์สงคราม-วังเยาวชน-คึมซูซาน วังสุริยะ-ปันมุนจอม-เส้นขนานที่ 38 DMZ (Demilitarized Zone)-เมียวเฮียงซาน-เคซอง-วอนซาน-ภูเพชร DIAMOND MOUNTAIN 9 วัน 7 คืน

ครั้งหนึ่งในชีวิตสัมผัสใกล้ชิดกับกับชีวิตชาวเกาหลีเหนือ เที่ยวลึกซึ้งกว่าใคร โดยผู้นำทัวร์มีประสพการณ์ เคยนำทัวร์ไปเกาหลีเหนือบ่อยครั้ง คอยอธิบายมุมมองที่น่าสนใจ

ต้องการเดินทางกับเรา โทร คุณมิตร 096-3949665

เดินทาง 12 ส.ค.,2 ก.ย.,21,23 ต.ค 61 ราคา 61,900 บาท

- พักห้องเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 11,000 บาท

- ราคาได้รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่นเปียงยาง

- ราคาได้รวมค่าทิปคนขับรถท้องถิ่นเปียงยาง

- ราคาได้รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้ว


Recent Posts
Archive
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square