#ทัวร์ทิเบต .... 7 จุด Check In


7 จุด Check In

1. พระราชวังฤดูร้อนโหลวปูหลินคา สร้างในปี ค.ศ. 1750 โดยองค์ดาไลลามะที่ 7 และทุกรัชกาลจะสร้างต่อเติมขึ้นเรื่อย ๆ จนกลายเป็นพระราชวังฤดูร้อนที่สวยงามสมบูรณ์ พระราชวังแห่งนี้สร้างติดกับแม่น้ำลาซา เพื่อเป็นที่ประทับในฤดูร้อนขององค์ดาไลลามะผู้นำทางจิตวิญญาณของชาวทิเบต ดาไลลามะองค์ปัจจุบันที่ลี้ภัยอยู่ในต่างประเทศเคยกล่าวว่า ท่านพอใจที่จะพักอยู่ในพระราชวังฤดูร้อนที่สวยงามแห่งนี้มากกว่าพำนักอยู่ที่พระราชวังโปตาลาที่อับทึบ

2. วัดโปตาลากง หรือ พระราชวังโปตาลากง เป็นสถานที่เลื่องชื่อที่สุดของโลก สร้างขึ้นในสมัยพุทธศตวรรษที่ 13 มีเนื้อที่ 120,000 ตารางเมตร ตั้งอยู่บนยอดเขาแดง (มาร์โปรี) เป็นอาคาร 13 ชั้น มีห้อง 1,000 ห้อง สูง 1,017 เมตร สร้างโดยกษัตริย์ซงเซินกัมโปใน ค.ศ. 7 สร้างขึ้นไว้สำหรับพระมเหสี 2 องค์ที่เป็นชาวจีนและชาวเนปาล ต่อมาใช้เป็นสถานศึกษาพระธรรม มีพระลามะเป็นผู้ปกครอง โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนสีขาว เขตสังฆาวาส ใช้เป็นที่พำนักของสงค์ ส่วนสีแดง เป็นส่วนพุทธาวาส ประกอบด้วยสถูปทองคำและของมีค่าต่าง ๆ ส่วนสุดท้ายคือ ส่วนสีเหลือง จะเป็นตัวเชื่อมกลาง

3. วัดต้าเจา หรือ วัดโจคัง วัดศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในลาซา สร้างขึ้นใน ค ศ. 7 พร้อมพระราชวังโปตาลากง โดยกษัตริย์ซงเซินกัมโป กษัตริย์องค์แรกที่รับศาสนาพุทธเข้ามา วัดแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปหุ้มทองคำประดับด้วยอัญมณีมีค่า ที่องค์หญิงเหวินเฉิงแห่งราชวงศ์ถัง ซึ่งเป็นมเหสีชาวจีนนำเข้ามา ชาวทิเบตเรียกพระพุทธรูปองค์นี้ว่า “โจโว” และในปี ค.ศ. 1961 ได้สงวนไว้เป็นสมบัติล้ำค่าของชาติ ในอดีตวัดนี้เป็นที่อยู่ของดาไลลามะและปันเชนลามะ ด้านหลังวัดโจคังจะมองเห็นวังโปตาลาและเห็นถนนบาร์ฆอร์ ซึ่งเป็นเส้นทางประกอบพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์

4. อารามเซรา ซึ่งตั้งอยู่บนเขาตาติปู สร้างเมื่อปี พ.ศ. 1419 โดยพระนิกายหมวกเหลือง ลูกศิษย์ของพระสังกัปปะ วัดเซราเคยมีพระจำพรรษาอยู่ถึง 5,000 รูป ปัจจุบันวัดนี้มีพระจำพรรษาอยู่ราว 300 รูป ยังมีสีสันและจิตวิญญาณของทิเบตอย่างสมบูรณ์ ที่นี่เคยใช้เป็นที่ฝังศพบนฟ้าของชาวทิเบต (เคยมีการแพร่ภาพพิธีนี้ออกอากาศในยุโรป จนรัฐบาลจีนสั่งห้ามมิให้คนภายนอกเข้าไปในสถานที่ทำพิธีหลังวัดโดยเด็ดขาด)

5. ทะเลสาบหยางจงยงหู (ทะเลสาบยามดรก YAMDROK LAKE) ซึ่งเป็นทะเลสาบ 1 ใน 3 ทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์ของชาวทิเบตที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลกว่า 4,000 เมตร เป็นทะเลสาบน้ำจืดที่มีสีเทอร์คอยส์ ใสเรียบดังกระจก ทุก ๆ ปีจะมีคนนับแสนเดินทางมาประกอบพิธีล้างบาป เมื่อท่านได้มาเยือนทะเลสาบแห่งนี้จะรู้สึกเหมือนฟากฟ้าอยู่แค่เอื้อมมือถึง เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ภูเขา ที่ราบ ทุ่งหญ้า ฝูงแกะ ฟาร์มวัว พันธุ์ไม้ป่าหลากสีสัน

6. ทะเลสาบน่ามู่ชั่ว (นัมโซะ NUMTSO LAKE-220 กม. จากลาซา) น่ามู่ชั่วมีความหมายว่าทะเลสาบสวรรค์ ที่นี่เปรียบดั่งอัญมณีสีฟ้าแห่งที่ราบสูงฉางถัง น่ามู่ชั่วเป็นทะเลสาบน้ำเค็มที่อยู่สูงที่สุด (4,718 เมตรจากระดับน้ำทะเล) และมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของจีน (กว้าง 30 กม. ยาว 70 กม.) โดยมีเทือกเขาถังกู่ลา (NYENCHEN TANGULHA) สูง 7,117 เมตรจากระดับน้ำทะเล ตั้งตระหง่านสูงใหญ่เป็นฉากหลัง ทะเลสาบน่ามู่ชั่วเป็นหนึ่งในสามของทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์ในทิเบต คนทิเบตเชื่อว่าภูเขาทุกลูกมีเทพเจ้าสถิตอยู่ และทะเลสาบทุกแห่งเป็นที่อยู่ของมังกร ทะเลสาบน่ามู่ชั่วยังเป็นที่สถิตของเทพผู้พิทักษ์แกะ ทุกปีตามปฏิทินท้องถิ่น ชาวทิเบตนับแสนจะมาไหว้บวงสรวงเทพเจ้าที่น่ามู่ชั่ว ในฤดูร้อนราวเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ทุ่งหญ้าในที่ราบสูงฉางถังจะเต็มไปด้วยดอกไม้ป่าหลากสี สัตว์ป่า เช่น จามรี และแพะภูเขา จะออกหากินเล็มหญ้า ฝูงนกหนีหนาวหลากชนิดจะบินมาหากินที่ทะเลสาบน่ามู่ชั่วเพื่อดำรงเผ่าพันธุ์

7. ถนนแปดเหลี่ยม ซึ่งเป็นตลาดทิเบตที่ใหญ่ที่สุดของเมืองซาลา มีความยาว 800 เมตร เลือกซื้อสินค้าที่ระลึกต่าง ๆ ซึ่งจะมีพ่อค้า แม่ค้าตั้งแผงวางขายสินค้าสารพันมากมายตลอด 2 ข้างทาง และมีพระธุดงค์ที่นั่งสมาธิอยู่ริมทาง ซึ่งจะสวดมนต์ให้พรหากได้รับการบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาRecent Posts
Archive
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square