ทิเบต...ขอบฟ้าแค่มือเอื้อม


วันแรก | สุวรรณภูมิ-เฉิงตู-วัดมัญชูศรี

08.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดย สารขาออก ชั้น 4 (เกาะ D) เคาเตอร์สายการบินไทย (ส่งผู้เดินทางได้ที่อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูหมายเลข 3)

10.15 น. นำท่านเหิรฟ้าสู่นครเฉิงตูด้วยเที่ยวบิน TG 618

เริ่มต้นแบบนี้ เรากำลังจะบอกคุณว่าไม่มีเที่ยวบินบินตรงสู่นครลาซา เมืองหลวงของทิเบต เราจะต้องหาเที่ยวบินต่อเข้าไป เช่น ต่อเที่ยวบินที่เฉิงตู ที่คุนหมิง ที่หลานโจว ที่กวางเจา ที่เซี่ยงไฮ้ หรือที่ปักกิ่ง นั่นคือเมืองใหญ่ๆ ที่เป็นฮับ ของสายการบินหรือเส้นทางบินต่างๆ ที่แนะนำคือ เฉิงตู คุนหมิง หรือกวางเจา ซึ่ง 3 พอร์ตนี้ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ เวลาบิน ไม่เกิน 3 ชั่วโมง ส่วนจะบินไป 3 เมืองนี้ยังไง ก็เลือกเอาตามสะดวก ให้ทัวร์เค้าจองให้ หรือ จัดให้ แต่บอกก่อนน้า ไปทิเบตยังไงก็ต้องผ่านบริษัททัวร์ ไม่งั้นไม่มีใครทำเรื่องวีซ่าให้ คะ


Recent Posts
Archive
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square