แพคเกจทัวร์ กระบี่ 4 เกาะทะเลแหวก 3วัน 2คืน

แพคเกจทัวร์ กระบี่ 4 เกาะทะเลแหวก 3วัน 2คืน


แพคเกจทัวร์ กระบี่ 4 เกาะทะเลแหวก 3วัน 2คืน
รหัสทัวร์
PKG_0197
จำนวนวันเดินทาง
3วัน 2คืน
กำหนดการเดินทาง
05 ต.ค. 66 - 31 ต.ค. 67
ราคาเริ่มต้น
4,990 บาท/ท่าน ไฮไลท์

 • เขาขนาบน้ำ ประติมากรรมปูดำ
 • ถ้ำพระนาง อ่าวไรเลย์
 • เกาะไถ่
 • เกาะปอดะ

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินกระบี่ – เขาขนาบน้ำ ประติมากรรมปูดำ – ส่งโรงแรมที่พัก (-/-/เย็น)
 • วันที่

  2

  4 เกาะ ทะเลแหลก – ถ้ำพระนาง อ่าวไรเลย์ – เกาะไถ่ – เกาะปอดะ (เช้า/เที่ยง-)
 • วันที่

  3

  ช้อปปิ้ง ซื้อของฝาก – สนามบินกระบี่ (เช้า/-/-)

Sea Seeker Krabi Resort ย่านอ่าวนาง

ผู้ใหญ่/บาท
4,990 บาท
เด็กเสริมเตียง/บาท
3,900 บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท
1,410 บาท

ผู้ใหญ่/บาท
4,990 บาท
เด็กเสริมเตียง/บาท
3,900 บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท
1,410 บาท

ผู้ใหญ่/บาท
7,100 บาท
เด็กเสริมเตียง/บาท
5,100 บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท
3,500 บาท

ผู้ใหญ่/บาท
4,990 บาท
เด็กเสริมเตียง/บาท
3,700 บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท
1,010 บาท

ผู้ใหญ่/บาท
4,990 บาท
เด็กเสริมเตียง/บาท
3,700 บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท
1,010 บาท

ผู้ใหญ่/บาท
5,100 บาท
เด็กเสริมเตียง/บาท
3,700 บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท
1,500 บาท

ผู้ใหญ่/บาท
5,400 บาท
เด็กเสริมเตียง/บาท
3,700 บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท
1,800 บาท

ผู้ใหญ่/บาท
5,400 บาท
เด็กเสริมเตียง/บาท
3,700 บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท
1,800 บาท

ผู้ใหญ่/บาท
4,990 บาท
เด็กเสริมเตียง/บาท
3,990 บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท
1,200 บาท

ผู้ใหญ่/บาท
5,490 บาท
เด็กเสริมเตียง/บาท
4,490 บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท
1,800 บาท

ผู้ใหญ่/บาท
5,190 บาท
เด็กเสริมเตียง/บาท
4,190 บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท
1,500 บาท

ผู้ใหญ่/บาท
4,900 บาท
เด็กเสริมเตียง/บาท
3,990 บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท
1,200 บาท

ผู้ใหญ่/บาท
4,990 บาท
เด็กเสริมเตียง/บาท
3,990 บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท
1,200 บาท

ผู้ใหญ่/บาท
5,290 บาท
เด็กเสริมเตียง/บาท
4,290 บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท
1,600 บาท

ผู้ใหญ่/บาท
6,290 บาท
เด็กเสริมเตียง/บาท
5,290 บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท
2,600 บาท

ผู้ใหญ่/บาท
5,390 บาท
เด็กเสริมเตียง/บาท
4,390 บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท
1,700 บาท

ผู้ใหญ่/บาท
5,190 บาท
เด็กเสริมเตียง/บาท
4,190 บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท
1,300 บาท

ผู้ใหญ่/บาท
4,990 บาท
เด็กเสริมเตียง/บาท
3,990 บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท
1,200 บาท

ผู้ใหญ่/บาท
5,190 บาท
เด็กเสริมเตียง/บาท
4,190 บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท
1,500 บาท

ผู้ใหญ่/บาท
5,490 บาท
เด็กเสริมเตียง/บาท
4,490 บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท
1,800 บาท

ผู้ใหญ่/บาท
5,290 บาท
เด็กเสริมเตียง/บาท
4,290 บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท
1,600 บาท

ผู้ใหญ่/บาท
4,990 บาท
เด็กเสริมเตียง/บาท
3,990 บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท
1,200 บาท

ผู้ใหญ่/บาท
4,990 บาท
เด็กเสริมเตียง/บาท
3,990 บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท
1,200 บาท

ผู้ใหญ่/บาท
5,390 บาท
เด็กเสริมเตียง/บาท
4,290 บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท
1,700 บาท

ผู้ใหญ่/บาท
5,690 บาท
เด็กเสริมเตียง/บาท
4,690 บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท
2,000 บาท

ผู้ใหญ่/บาท
5,390 บาท
เด็กเสริมเตียง/บาท
4,390 บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท
1,700 บาท

ผู้ใหญ่/บาท
4,990 บาท
เด็กเสริมเตียง/บาท
3,990 บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท
1,200 บาท

ผู้ใหญ่/บาท
4,990 บาท
เด็กเสริมเตียง/บาท
3,990 บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท
1,500 บาท

ผู้ใหญ่/บาท
4,990 บาท
เด็กเสริมเตียง/บาท
3,990 บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท
1,500 บาท

ผู้ใหญ่/บาท
5,400 บาท
เด็กเสริมเตียง/บาท
4,400 บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท
2,000 บาท

ผู้ใหญ่/บาท
7,100 บาท
เด็กเสริมเตียง/บาท
6,100 บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท
3,700 บาท

ผู้ใหญ่/บาท
4,990 บาท
เด็กเสริมเตียง/บาท
3,900 บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท
1,410 บาท

ผู้ใหญ่/บาท
4,990 บาท
เด็กเสริมเตียง/บาท
3,900 บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท
1,410 บาท

ผู้ใหญ่/บาท
7,100 บาท
เด็กเสริมเตียง/บาท
5,100 บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท
3,500 บาท

ผู้ใหญ่/บาท
4,990 บาท
เด็กเสริมเตียง/บาท
3,700 บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท
1,010 บาท

ผู้ใหญ่/บาท
4,990 บาท
เด็กเสริมเตียง/บาท
3,700 บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท
1,010 บาท

ผู้ใหญ่/บาท
5,100 บาท
เด็กเสริมเตียง/บาท
3,700 บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท
1,500 บาท

ผู้ใหญ่/บาท
5,400 บาท
เด็กเสริมเตียง/บาท
3,700 บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท
1,800 บาท

ผู้ใหญ่/บาท
5,400 บาท
เด็กเสริมเตียง/บาท
3,700 บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท
1,800 บาท

ผู้ใหญ่/บาท
4,990 บาท
เด็กเสริมเตียง/บาท
3,990 บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท
1,200 บาท

ผู้ใหญ่/บาท
5,490 บาท
เด็กเสริมเตียง/บาท
4,490 บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท
1,800 บาท

ผู้ใหญ่/บาท
5,190 บาท
เด็กเสริมเตียง/บาท
4,190 บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท
1,500 บาท

ผู้ใหญ่/บาท
4,900 บาท
เด็กเสริมเตียง/บาท
3,990 บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท
1,200 บาท

ผู้ใหญ่/บาท
4,990 บาท
เด็กเสริมเตียง/บาท
3,990 บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท
1,200 บาท

ผู้ใหญ่/บาท
5,290 บาท
เด็กเสริมเตียง/บาท
4,290 บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท
1,600 บาท

ผู้ใหญ่/บาท
6,290 บาท
เด็กเสริมเตียง/บาท
5,290 บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท
2,600 บาท

ผู้ใหญ่/บาท
5,390 บาท
เด็กเสริมเตียง/บาท
4,390 บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท
1,700 บาท

ผู้ใหญ่/บาท
5,190 บาท
เด็กเสริมเตียง/บาท
4,190 บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท
1,300 บาท

ผู้ใหญ่/บาท
4,990 บาท
เด็กเสริมเตียง/บาท
3,990 บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท
1,200 บาท

ผู้ใหญ่/บาท
5,190 บาท
เด็กเสริมเตียง/บาท
4,190 บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท
1,500 บาท

ผู้ใหญ่/บาท
5,490 บาท
เด็กเสริมเตียง/บาท
4,490 บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท
1,800 บาท

ผู้ใหญ่/บาท
5,290 บาท
เด็กเสริมเตียง/บาท
4,290 บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท
1,600 บาท

ผู้ใหญ่/บาท
4,990 บาท
เด็กเสริมเตียง/บาท
3,990 บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท
1,200 บาท

ผู้ใหญ่/บาท
4,990 บาท
เด็กเสริมเตียง/บาท
3,990 บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท
1,200 บาท

ผู้ใหญ่/บาท
5,390 บาท
เด็กเสริมเตียง/บาท
4,290 บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท
1,700 บาท

ผู้ใหญ่/บาท
5,690 บาท
เด็กเสริมเตียง/บาท
4,690 บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท
2,000 บาท

ผู้ใหญ่/บาท
5,390 บาท
เด็กเสริมเตียง/บาท
4,390 บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท
1,700 บาท

ผู้ใหญ่/บาท
4,990 บาท
เด็กเสริมเตียง/บาท
3,990 บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท
1,200 บาท

ผู้ใหญ่/บาท
4,990 บาท
เด็กเสริมเตียง/บาท
3,990 บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท
1,500 บาท

ผู้ใหญ่/บาท
4,990 บาท
เด็กเสริมเตียง/บาท
3,990 บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท
1,500 บาท

ผู้ใหญ่/บาท
5,400 บาท
เด็กเสริมเตียง/บาท
4,400 บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท
2,000 บาท

ผู้ใหญ่/บาท
7,100 บาท
เด็กเสริมเตียง/บาท
6,100 บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท
3,700 บาท
รายการ ผู้ใหญ่/บาทเด็กเสริมเตียง/บาทพักเดี่ยวเพิ่ม/บาทสถานะ
  Sea Seeker Krabi Resort ย่านอ่าวนาง 4,990 3,900 1,410
  Bluesotel Krabi Aonang Beach ย่านอ่าวนาง 4,990 3,900 1,410
  Beyond resort Krabi หาดคลองม่วง 7,100 5,100 3,500
  LaRio Hotel Krabi ย่านอ่าวนาง 4,990 3,700 1,010
  Ramada by Wyndham Aonang Krabi ย่านอ่าวนาง 4,990 3,700 1,010
  Ramada by Wyndham Aonang Krabi ย่านอ่าวนาง 5,100 3,700 1,500
  Ramada by Wyndham Aonang Krabi ย่านอ่าวนาง 5,400 3,700 1,800
  Aonang Villa Resort หาดอ่าวนาง 5,400 3,700 1,800
  Days Inn Aonang (วันนี้-19 ธ.ค. 66) 4,990 3,990 1,200
  Days Inn Aonang (20 ธ.ค. 66-5 ม.ค. 67) 5,490 4,490 1,800
  Days Inn Aonang (6 ม.ค. 67 – 31 มี.ค. 67) 5,190 4,190 1,500
  Days Inn Aonang (1 เม.ย. 67 – 31 ต.ค. 67) 4,900 3,990 1,200
  Deevana Aonang (วันนี้-31 ต.ค. 66) 4,990 3,990 1,200
  Deevana Aonang (1พ.ย. 66 – 19 ธ.ค. 66) 5,290 4,290 1,600
  Deevana Aonang (20 ธ.ค. 66-5 ม.ค. 67) 6,290 5,290 2,600
  Deevana Aonang (6 ม.ค. 67 – 31 มี.ค. 67) 5,390 4,390 1,700
  Deevana Aonang (1 เม.ย. 67 – 31 ต.ค. 67) 5,190 4,190 1,300
  LaRio Hotel Krabi Aongang (วันนี้-31 ต.ค. 66) 4,990 3,990 1,200
  LaRio Hotel Krabi Aongang (1พ.ย. 66 – 19 ธ.ค. 66) 5,190 4,190 1,500
  LaRio Hotel Krabi Aongang (20 ธ.ค. 66-5 ม.ค. 67) 5,490 4,490 1,800
  LaRio Hotel Krabi Aongang (6 ม.ค. 67 – 31 มี.ค. 67) 5,290 4,290 1,600
  LaRio Hotel Krabi Aongang (1 เม.ย. 67 – 31 ต.ค. 67) 4,990 3,990 1,200
  Ramada by Wyndham Aonang Krabi (วันนี้-31 ต.ค. 66) 4,990 3,990 1,200
  Ramada by Wyndham Aonang Krabi (1พ.ย. 66 – 19 ธ.ค. 66) 5,390 4,290 1,700
  Ramada by Wyndham Aonang Krabi (20 ธ.ค. 66-5 ม.ค. 67) 5,690 4,690 2,000
  Ramada by Wyndham Aonang Krabi (6 ม.ค. 67 – 31 มี.ค. 67) 5,390 4,390 1,700
  Ramada by Wyndham Aonang Krabi (1 เม.ย. 67 – 31 ต.ค. 67) 4,990 3,990 1,200
  Sea Seeker Krabi Resort (วันนี้-31 ต.ค. 66) 4,990 3,990 1,500
  Bluesotel Krabi Aonang Beach (วันนี้-31 ต.ค. 66) 4,990 3,990 1,500
  Aonang Villa Resort หาดอ่าวนาง (วันนี้-31 ต.ค. 66) 5,400 4,400 2,000
  Beyond resort Krabi หาดคลองม่วง(วันนี้-31 ต.ค. 66) 7,100 6,100 3,700
  Sea Seeker Krabi Resort ย่านอ่าวนาง 4,990 3,900 1,410
  Bluesotel Krabi Aonang Beach ย่านอ่าวนาง 4,990 3,900 1,410
  Beyond resort Krabi หาดคลองม่วง 7,100 5,100 3,500
  LaRio Hotel Krabi ย่านอ่าวนาง 4,990 3,700 1,010
  Ramada by Wyndham Aonang Krabi ย่านอ่าวนาง 4,990 3,700 1,010
  Ramada by Wyndham Aonang Krabi ย่านอ่าวนาง 5,100 3,700 1,500
  Ramada by Wyndham Aonang Krabi ย่านอ่าวนาง 5,400 3,700 1,800
  Aonang Villa Resort หาดอ่าวนาง 5,400 3,700 1,800
  Days Inn Aonang (วันนี้-19 ธ.ค. 66) 4,990 3,990 1,200
  Days Inn Aonang (20 ธ.ค. 66-5 ม.ค. 67) 5,490 4,490 1,800
  Days Inn Aonang (6 ม.ค. 67 – 31 มี.ค. 67) 5,190 4,190 1,500
  Days Inn Aonang (1 เม.ย. 67 – 31 ต.ค. 67) 4,900 3,990 1,200
  Deevana Aonang (วันนี้-31 ต.ค. 66) 4,990 3,990 1,200
  Deevana Aonang (1พ.ย. 66 – 19 ธ.ค. 66) 5,290 4,290 1,600
  Deevana Aonang (20 ธ.ค. 66-5 ม.ค. 67) 6,290 5,290 2,600
  Deevana Aonang (6 ม.ค. 67 – 31 มี.ค. 67) 5,390 4,390 1,700
  Deevana Aonang (1 เม.ย. 67 – 31 ต.ค. 67) 5,190 4,190 1,300
  LaRio Hotel Krabi Aongang (วันนี้-31 ต.ค. 66) 4,990 3,990 1,200
  LaRio Hotel Krabi Aongang (1พ.ย. 66 – 19 ธ.ค. 66) 5,190 4,190 1,500
  LaRio Hotel Krabi Aongang (20 ธ.ค. 66-5 ม.ค. 67) 5,490 4,490 1,800
  LaRio Hotel Krabi Aongang (6 ม.ค. 67 – 31 มี.ค. 67) 5,290 4,290 1,600
  LaRio Hotel Krabi Aongang (1 เม.ย. 67 – 31 ต.ค. 67) 4,990 3,990 1,200
  Ramada by Wyndham Aonang Krabi (วันนี้-31 ต.ค. 66) 4,990 3,990 1,200
  Ramada by Wyndham Aonang Krabi (1พ.ย. 66 – 19 ธ.ค. 66) 5,390 4,290 1,700
  Ramada by Wyndham Aonang Krabi (20 ธ.ค. 66-5 ม.ค. 67) 5,690 4,690 2,000
  Ramada by Wyndham Aonang Krabi (6 ม.ค. 67 – 31 มี.ค. 67) 5,390 4,390 1,700
  Ramada by Wyndham Aonang Krabi (1 เม.ย. 67 – 31 ต.ค. 67) 4,990 3,990 1,200
  Sea Seeker Krabi Resort (วันนี้-31 ต.ค. 66) 4,990 3,990 1,500
  Bluesotel Krabi Aonang Beach (วันนี้-31 ต.ค. 66) 4,990 3,990 1,500
  Aonang Villa Resort หาดอ่าวนาง (วันนี้-31 ต.ค. 66) 5,400 4,400 2,000
  Beyond resort Krabi หาดคลองม่วง(วันนี้-31 ต.ค. 66) 7,100 6,100 3,700

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

 อัตรานี้รวม

 • รถรับ – ส่ง สนามบิน - โรงแรม
 • ค่าที่พัก 2 คืน (ห้องละ 2 – 3 ท่าน)
 • อาหาร 4 มื้อตามรายการ
 • ทัวร์ 4 เกาะทะเลแหวก โดยเรือ Speed boat
 • มัคคุเทศก์ชำนาญงาน
 • ค่าเข้าชมอุทยาน ฯ คนไทย
 • ประกันภัยนักท่องเที่ยวแบบกลุ่ม

 อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าใช่จ่ายส่วนตัว
 • ตั๋วเครื่องบิน ไป – กลับ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าอุทยานสำหรับชาวต่างชาติ 400 บาท
จำนวนผู้เข้าชม 145 ครั้ง


โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน