Line ID: golden9trip

Call: (66 62) 829 2926, (66 94) 781 8782

E-mail: golden9trip@gmail.com, naruemitr1@hotmail.com

Line ID: golden9trip

Call: (66 62) 829 2926, (66 94) 781 8782

E-mail: golden9trip@gmail.com, naruemitr1@hotmail.com

กลุ่มหิมาลัย

ทัชมาฮาล-ชัยปุระ

เริ่ม 14,888 บาท

G-อินเดีย ทัชมาฮาล-ชัยปุระ-นครสีชมพู 4วัน2คืน 

โดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD) 

- ชมนครสีชมพู เมืองชัยปุระ เมืองหลักของราชสถาน

- ชมพระราชวังแห่งสายลม ฮาวา มาฮาล สถาปัตยกรรมอันโดดเด่นสวยงาม

- ชม Amber fort ป้อมปราการที่ผสมผสานด้วยสถาปัตยกรรมระหว่างศิลปะฮินดูและราชปุต

- ชมบ่อน้ำจันเบารี บ่อน้ำขนาดใหญ่และลึกที่สุดในอินเดีย

- ชม “ทัชมาฮาล” อนุสรณ์แห่งความรักอันลือชื่อ

- “อักราฟอร์ด” ป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่

- อัครา“ทัชมาฮาล” อนุสรณ์รักนิรันดร์ มรดกโลกเหนือกาลเวลา

- ชัยปุระ เมืองหลวงแห่งรัฐราชสถาน นครสีชมพูชม

- ชมความอลังการมหาราชวัง พระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ด ซิตี้พาเลส ฮาวามาฮาล แผ่นดินมหาราชา

เดินทาง ปีใหม่ 30 ธันวาคม 61

เดินทาง มกราคม-มีนาคม 62  

4 สังเวชนียสถาน 6วัน

เริ่ม 19,888 บาท

G-อินเดียไหว้พระอิ่มบุญ 4สังเวชนียสถาน 6วัน5คืน 

โดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD) 

- ตามรอยศรัทธาพระพุทธเจ้า อินเดีย เนปาล สังเวชนียสถาน

- เยือนเมือง พุทธคยา เวสาลี กุสินารา ลุมพินี พาราณสี

- นมัสการสถานที่ ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพพาน

- ขึ้นเขาคิชฌกูฎ นมัสการถ้ำพระโมลคัลลา ชมกุฏีพระอานนท์

- นมัสการมูลคันธกุฎี สถานที่ประทับของพระพุทธเจ้า

- ลงเรือล่องแม่น้ำคงคา ชมวิถีชีวิตของชาวฮินดู

เดินทาง มกราคม-มีนาคม 62  

อินเดีย-เนปาล 4 สังเวชนียสถาน 8วัน

เริ่ม 23,888 บาท

G-อินเดีย-เนปาล ไหว้พระ 4 สังเวชนียสถาน 8วัน7 คืน 

โดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD) 

- ตามรอยศรัทธาพระพุทธเจ้า อินเดีย–เนปาล

- เยือนเมืองพุทธคยา–ราชคฤห์–นาลันทา–เวสาลี–กุสินารา–ลุมพินี-สาวัตถี–พาราณสี

- นมัสการสถานที่ ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพพาน

- ขึ้นเขาคิชฌกูฎ นมัสการถ้ำพระโมลคัลลา ชมกุฏีพระอานนท์

- นมัสการมูลคันธกุฎี สถานที่ประทับของพระพุทธเจ้า

- ลงเรือล่องแม่น้ำคงคา ชมวิถีชีวิตของชาวฮินดู

เดินทาง มกราคม-มีนาคม 62 

ไหว้พระ 4 สังเวชนียสถาน 7วัน

เริ่ม 25,888 บาท

G-อินเดียบินตรงไหว้พระ 4 สังเวชนียสถาน 7วัน6คืน  

โดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD) 

- ตามรอยศรัทธาพระพุทธเจ้า อินเดีย เนปาล สังเวชนียสถาน

- เยือนเมือง พุทธคยา พาราณสี สารนารถ ลุมพินี กุสินารา เวสาลี ปัตนะ ราชคฤห์

- นมัสการสถานที่ ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพพาน

- ขึ้นเขาคิชฌกูฎ นมัสการถ้ำพระโมลคัลลา ชมกุฏีพระอานนท์

- นมัสการมูลคันธกุฎี สถานที่ประทับของพระพุทธเจ้า

- ลงเรือล่องแม่น้ำคงคา ชมวิถีชีวิตของชาวฮินดู

เดินทาง ปีใหม่ 31 ธันวาคม 61

เดินทาง มกราคม-มีนาคม 62  

Summer in Kashmir

เริ่ม 28,888 บาท

G-Summer in Kashmir อักรา ทัชมาฮาล 6วัน 4คืน

โดยสายการบิน สไปรท์เจ็ท (SG) 

• เยือนดินแดนที่สวยที่สุดในโลกเปรียบประดุจสวรรค์บนโลกมนุษย์ “แคชเมียร์”

• ชมความงามของ กุลมาร์ค&โซนามาร์ค ทุ่งหญ้าเขียวขจีและเทือกเขาหิมะรายรอบ

• ชมเทศกาลดอกทิวลิปบานสะพรั่ง ประมาณเดือนมี.ค.–เม.ย. 

• นั่ง “เคเบิลคาร์” ชมทัศนียภาพแบบพาโนรามาอันสวยงาม

• นั่งเรือซิคาร่าล่องทะเลสาบ สวยใสดุจกระจกสะท้อนความงามของหิมาลัย

• ทัชมาฮาล อนุสรณ์แห่งความรักอันลือชื่อ และอักราฟอร์ดป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่

เดินทาง มีนาคม-เมษายน-พฤษภาคม 62

ปากีสถาน-คาราโครัม

ราคา 53,333 บาท

ปากีสถาน-คาราโครัม 8วัน6คืน

โดยสายการบิน THAI  AIRWAYS (TG)  

ความสุข..ของทริปนี้ คือ …ฤดูกาลใบไม้ผลิ

- นำท่านสู่ประเทศปากีสถาน เปิดมุมมองของปากีสถาน ต้นทางหิมาลัยสวยงามเพียงใด เสน่ห์แห่งหิมาลัยซึ่งตัดกับทะเลสาบสีเขียวมรกต และแม่น้ำสินธุุ บนเส้นทางหลวงรถยนต์ที่สูงที่สุดในโลกบนถนนคาราโครัม ไฮเวย์ที่ถูกกล่าวว่าสิ่งมหัสจรรย์ของโลกอันดับที่ 8

- เปิดโลกกว้างในประสบการณ์ครั้งใหม่ของคุณ สำหรับนักเดินทางผู้หลงใหลกับธรรมชาติดิบๆ ที่งดงามราวกับสรวงสวรรค์บนดิน ร่วมสัมผัสกับความแปลกตาน่าค้นหากับเรา ท่านจะหลงเสน่ห์รัฐอิสลามที่ยากไปเยือนและยากจะลืม..ปากีสถาน

- ทริปนี้ ท่านจะได้สัมผัสวิวที่งดงาม ผู้คนที่น่ารัก เน้นเที่ยวถ่ายภาพ แวะจอดถ่ายรูปตามจุดที่สวยงาม คาราโครัมไฮเวย์ Karakoram Highway เส้นทางในฝันของนักเดินทางมืออาชีพ

เดินทาง มีนาคม-เมษายน 62  ราคา 53,333.-

เนปาล

ราคา 39,999 บาท

เนปาล 5วัน4คืน (บินภายใน 1 ขา)

โดยสายการบิน THAI  AIRWAYS (TG)  

ไฮไลท์ของการเดินทาง

พระราชวังกาฐมัณฑุ....จัตุรัสมรดกโลก ชมวังเทพธิดากุมารี เทพเจ้าที่มีชีวิตอยู่เพียงหนึ่งเดียวในโลก

พระราชวังปาทัน (ลลิตปูร์)....เมืองมรดกโลก พุทธศิลปสมัยศตวรรษที่ 16-18   

พระราชวังภัคตาปูร์....เมืองมรดกโลก นครแห่งนี้สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 9 บนเส้นทางการค้าสู่ทิเบต

ยอดเขานากาก็อต…ยามเช้าบนยอดเขานากาก๊อต ชมแนวเทือกเขาหิมาลัยที่ทอดยาวจนสุดสายตา

เมืองโภครา…เสน่ห์แห่งผืนน้ำและขุนเขา พร้อมล่องเรืองในทะเลสาบเฟว่าใสราวกระจกสะท้อน

เดินทาง ปีใหม่ 29 ธันวาคม 61-1 มกราคม 62  ราคา 39,999.-

เดินทาง สงกรานต์ 13-17 เมษายน 62  ราคา 39,999.-

ทัชมาฮาล+ชัยปุระ

เริ่ม 22,900 บาท

ทัชมาฮาล+ชัยปุระ 4วัน2คืน 

โดยสายการบินเจ็ตแอร์เวยส์ (9W) 

- อัครา“ทัชมาฮาล” อนุสรณ์รักนิรันดร์ มรดกโลกเหนือกาลเวลา สิ่งมหัศจรรย์ของโลก และศิลปะชั้นเอกของยุคราชวงศ์โมกุล ณ พระราชวังอัคระฟอร์ด

- ชัยปุระ เมืองหลวงแห่งรัฐราชสถาน นครสีชมพูชม ชมความอลังการมหาราชวัง พระราชวังแอม เบอร์ฟอร์ด ซิตี้พาเลส ฮาวามาฮาล แผ่นดินมหาราชา

เดินทาง ปีใหม่ 29 ธันวาคม 61-1 มกราคม 62  ราคา 24,900.-

เดินทาง มกราคม-มีนาคม 62  ราคา 22,900.-

ออรังกาบัด มุมไบ 3 ถ้ำ

เริ่ม 39,800 บาท

ออรังกาบัด มุมไบ 3 ถ้ำ 5วัน3คืน 

โดยสายการบินเจ็ตแอร์เวยส์ (9W) 

- มุมไบ” นครลอนดอนแห่งอินเดีย

- ชมสถาปัตยกรรมอันงดงามครั้งเมื่ออังกฤษยังปกครองอยู่ มีทั้งแบบอังกฤษโกธิค แบบอินเดียผสมอาหรับ 

- ถ้ำเอลโลรา ถ้ำอชันตา มรดกโลก พลังแห่งศรัทธา มหัศจรรย์ศาสนสถานในอินเดียเก่าแก่ที่สุดในโลก

เดินทาง ปีใหม่ 29 ธันวาคม 61-2 มกราคา 62  ราคา 40,900.-

เดินทาง มกราคม-มีนาคม 62  ราคา 39,800.-

สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

เริ่ม 49,800 บาท

พุทธคยา-ราชคฤห์-นาลันทาพาราณสี-สารนาท-กุสินารา

ลุมพินีวัน-สาวัตถี+ทัชมาฮาล 9วัน7คืน

โดยสายการบินเจ็ตแอร์เวยส์ (9W) 

พักโรงแรมทุกคืน มีพระวิทยากร +เสริมอาหารไทยทุกมื้อ

“ดูก่อนอานนท์ สังเวชนียสถาน 4 แห่ง เป็นที่ควรเห็นของกุลบุตรผู้มีศรัทธา ด้วยระลึกว่า”
• พระตถาคตประสูติในที่นี้ ๑ เมืองลุมพินีวัน
• พระตถาคตตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญานในที่นี้ ๑ เมืองพุทธคยา
• พระตถาคตยังธรรมจักรให้เป็นไปแล้วในที่นี้ ๑ เมืองพาราณสี
• พระตถาคตเสด็จปรินิพพาน ด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุในที่นี้ ๑ เมืองกุสินรา

เดินทาง ปีใหม่ 28 ธันวาคม 61-5 มกราคา 62  ราคา 53,900.-

เดินทาง มกราคม-มีนาคม 62  ราคา 49,800.-

ราชาสถาน ดินแดนมหาราชา

ราคา 46,900 บาท

ท่องดินแดนหรูหราแห่งมหาราชา 8D 6N

โดยสายการบินเจ็ตแอร์เวยส์ (9W) บินเช้า-กลับเย็น

-ขี่อูฐท่องทะเลทรายธาร์สุดปลายฟ้า             -ย่ำดินแดนแห่งความร่ำรวย
-ชมความงามแห่งมหาราชาแคว้นราชาสถาน   -เยือนนครสีทอง เมืองจัยแซลเมียร์
-เยือนนครสีฟ้า เมืองจ๊อดปูร์                        -เยือนนครสีชมพู เมืองจัยปูร์
-เยือนอุไดปูร์ เมืองแห่งทะเลทราย

เดินทาง มกราคม-มีนาคม 62

​เดลลี-แคชเมียร์

เริ่ม 31,900 บาท

เดลลี-แคชเมียร์(ศรีนาคา-พาฮาลแกม-กุลมาร์ค-โซนามาร์ค) 6วัน4คืน

โดยสายการบินสายการบิน SPICEJET (SG) 

แคชเมียร์ สัมผัสกับดินแดนสวรรค์บนพื้นพิภพมงกุฎเพชรแห่งอินเดียที่สวยที่สุดในโลก เปรียบประดุจสวรรค์บนโลกมนุษย์ แคชเมียร์อยู่กลางอ้อมกอดของเทือกเขาหิมาลัย สัมผัสกับทุ่งราบผืนใหญ่ในอ้อมกอดหิมาลัย ตระ การตากับดอกไม้นานาพรรณ ชมกุลมาร์ค&โซนามาร์ค ที่มีทุ่งหญ้าเขียวขจีและเทือกเขาหิมะรายรอบ นั่งเรือซิคาร่าล่องทะเลสาบที่สวยใสดุจกระจกสะท้อนความงามของท้องฟ้ากลางเทือกเขาหิมาลัย เยือน "ทัชมาฮาล” อนุสรณ์รักนิรันดร์ มรดกโลกเหนือกาลเวลาสิ่งมหัศจรรย์ของโลก

เดินทาง ธันวาคม 61-มีนาคม 62

Please reload