ทัวร์จีนไม่ลงร้าน

เต้าเฉิง...ขนมรวมมิตร

เริ่ม 36,999 บาท

#ทัวร์จีนไม่ลงร้านรัฐบาล

ทัวร์คุณธรรม ทัวร์เต้าเฉิง ย่าติง ซินตูเฉียว ตันปา คังติ้ง 8 วัน 7 คืน  

โดยสายการบินเสฉวน แอร์ไลน์ (3U)

- ชมความงามของธรรมชาติและ ทะเลสาบสีฟ้าใส ณ อุทยานย่าติง 

- ชม 3 ภูเขาหิมะ แห่งพระโพธิสัตว์ THE LAST SHANGRI-LA ณ อุทยานย่าติง 

- ชมสะพานแขวน เก่าแก่อายุกว่า 300  สะพานหลู่ติ้ง

เดินทาง สงกรานต์ 10-17 เม.ย. 62   (38,999.-) 

เดินทาง 28 เม.ย., 19 พ.ค., 23 มิ.ย. 62  (36,999.-)  

ชิงเต่า...ขนมตาล

ราคา 23,999 บาท

#ทัวร์จีนไม่ลงร้านรัฐบาล

ทัวร์คุณธรรม ทัวร์ชิงเต่า เวยฝั่ง จี่หนาน เขาไท่ซาน 5 วัน 4 คืน 

โดยสายการบิน NOK SCOOT (XW)

 • ภูเขาไท่ซาน ภูเขาที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น "เขาศักดิ์สิทธิ์แห่งประเทศจีน"

 • ไท่ซาน ภูเขาที่สำคัญที่สุดในบรรดาภูเขาสำคัญทั้ง 5 ในประวัติศาสตร์จีน

 • ชิงเต่า สะพานจ้านเฉียว เสี่ยวอี๋ซาน พิพิธภัณฑ์ที่ทำการเก่าประเทศเยอรมัน

 • โรงงานเบียร์ชิงเต่า ถนนคนเดินไถ่ตงจัตุรัส 54 ศูนย์เรือใบโอลิมปิกชิงเต่า

 • เวยฝั่ง หมู่บ้านศิลปะตระกูลหยาง

 • จี่หนาน ทะเลสาบต้าหมิงหู ถนนโบราณควางโหวหลี บ่อน้ำพุเสือดำ

 • ไท่อาน ภูเขาไท่ซาน (กระเช้าขึ้น-ลง)

เดินทาง ปีใหม่ 26 ธ.ค. 61   (23,999.-) 

เดินทาง 2,9,16,23 ม.ค., 20,27 ก.พ. 62   (23,999.-)

เดินทาง 6,13,20,27 มี.ค. 62   (23,999.-) 

ทัวร์ชิงเต่า ขนมกล้วย

เริ่ม 19,999 บาท

#ทัวร์จีนไม่ลงร้านรัฐบาล

ทัวร์คุณธรรม ทัวร์ชิงเต่า โรงงานเบียร์ เสี่ยวอี๋ซาน 4 วัน 3 คืน 

โดยสายการบิน NOK SCOOT (XW)

 • เบียร์ชิงเต่าเป็นเบียร์ระดับ Top 3 ของโลก

 • ชิงเต่าเป็นเมืองกลิ่นอายยุโรป …บ้านเรือนสไตล์เยอรมันยังปรากฏอยู่เต็มเมืองชิงเต่า

 • ชิงเต่า สะพานจ้านเฉียว ถนนอาหารพี่ฉายย่วน

 • โบสถ์ St. Emil (ชมภายนอก) พิพิธภัณฑ์ที่ทำการเก่าประเทศเยอรมัน

 • ช้อปปิ้งถนนไท่ตง พิพิธภัณฑ์ชิงเต่า เสี่ยวอี๋ซาน

 • โรงงานเบียร์ชิงเต่า ถนนแปดสาย วัดจ้านซาน จัตุรัส 54 ศูนย์เรือใบโอลิมปิกชิงเต่า

 • ทัวร์จีน ลิ้มรสเมนูพิเศษ..อาหารเยอรมัน+เบียร์สดท่านละ1แก้ว

เดินทาง ปีใหม่ 30 ธ.ค. 61  (23,999.-)

เดินทาง 6,13,20,27 ม.ค. 62   (19,999.-) 

เดินทาง 17,24 ก.พ., 3,10,17,24 มี.ค. 62   (19,999.-) 

เต้าเฉิง ย่าติง SHANGRI-LA

ราคา 36,888 บาท

#ทัวร์จีนไม่ลงร้านรัฐบาล

G-เต้าเฉิง ย่าติง SHANGRI-LA (บินภายใน) 6 วัน 5 คืน 

โดยสายการบินเสฉวน แอร์ไลน์ (3U)

- ชมความงามของธรรมชาติและ ทะเลสาบสีฟ้าใส ณ อุทยานย่าติง 

- ชม 3 ภูเขาหิมะ แห่งพระโพธิสัตว์ THE LAST SHANGRI-LA ณ อุทยานย่าติง 

- ชมสะพานแขวน เก่าแก่อายุกว่า 300  สะพานหลู่ติ้ง

เดินทาง 5-10 เม.ย. 62  ราคา 36,888.-   

เดินทาง 8-13 พ.ค. 62  ราคา 36,888.-

เดินทาง 26 มิ.ย.-1 ก.ค. 62  ราคา 36,888.-   

เส้นทางสายไหม ระเบียงเหอซี

เริ่ม 39,888 บาท

#ทัวร์จีนไม่ลงร้านรัฐบาล

G-เส้นทางสายไหม ระเบียงเหอซี  8 วัน 7 คืน

โดยสายการบินเสฉวน แอร์ไลน์ (3U)

- เที่ยวเส้นทางสายไหม เส้นทางการค้าสายประวัติศาสตร์ 

- ชมถ้ำแกะสลักม่อเกา พุทธคูหาแห่งตุนหวง 

- เนินทรายเสี่ยงซาวาน และ สระน้ำเสี้ยวพระจันทร์ 

- กำแพงเมืองจีนด่านเจียยี่กวน ป้อมปราการด่านสุดท้ายของใต้หล้า 

- เขาสายรุ้งจางเย่ ชมผลงานศิลปะที่เกิดขึ้นโดยฝีมือของธรรมชาติ

เดินทาง 15-22 มี.ค. 62  ราคา 39,888.-   

เดินทาง 12-19 เม.ย. 62  ราคา 43,888.-

เดินทาง 3-10 พ.ค. 62  ราคา 42,888.-   

ซินเจียง อี้ลี่ หุบเขาแอพริคอท นาลาถี

ราคา 39,888 บาท

#ทัวร์จีนไม่ลงร้านรัฐบาล

G-ซินเจียง อี้ลี่ หุบเขาแอพริคอท นาลาถี 8 วัน 7 คืน 

โดยสายการบินเสฉวน แอร์ไลน์ (3U)

 • เที่ยวเต็มอิ่ม ไร้กังวล ไม่ลงร้านช้อปรัฐบาล

 • ทุ่งแอพริคอทที่หนึ่งปีมีเพียงครั้งเดียว ชมดอกแอปริคอท บานสะพรั่งทั้งหุบเขา

 • ชมเทือกเขาแกรนด์แคนยอน อันจี๋ไห่ แกรนด์แคนยอนเจ็ดสี

 • ทุ่งหญ้านาลาถี ทุ่งหญ้าท่ามกลางหุบเขา หนึ่งในทุ่งหญ้าที่สวยที่สุด

 • ทะเลสาบโซรัม ทะเลสาบในตำนานของชาวคาซัค

เดินทาง สงกรานต์ 10-17 เมษายน 62  ราคา 39,888.-  

บินตรงจางเจียเจี้ย ฟ่งหวง

เริ่ม 17,888 บาท

#ทัวร์จีนไม่ลงร้านรัฐบาล

G-NEW!!! บินตรง จางเจียเจี้ย เมืองโบราณฟ่งหวง 3 วัน 2 คืน

โดย CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)

• บินตรง จางเจียเจี้ย (ประหยัดเวลานั่งรถถึง 6 ชั่วโมง) 

• เที่ยวเต็มอิ่ม ไม่ลงร้านช้อปฯ

• ชมความงาม เทียนเหมินซาน หรือ ภูเขาประตูสวรรค์ 1 ใน 4 ของภูเขาที่สวยงามของจีน

• อิสระเดินชม เมืองโบราณเฟิ่งหวง เมืองโบราณสมัยราชวงศ์ชิง

• พิสูจน์ความกล้า สะพานแก้ว ของจีน ยาวสุด สูงสุดในโลก

• พัก 5 ดาวในเมืองจางเจียเจี้ย และพักโรงแรมริมแม่น้ำถัวเจียงใจกลางเมืองโบราณฟ่งหวง 

• เมนูพิเศษ ปูขน คนละ 2 ตัว/ไวน์แดง/เป็ดตุ๋นสมุนไพร/บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างเกาหลี/ซุปเห็ด

เดินทาง 23 ธ.ค. 61   ราคา 17,888.- 

เดินทาง 30 ธ.ค. 61  ราคา 19,888.- 

มองโกเลียใน

เริ่ม 31,888 บาท

#ทัวร์จีนไม่ลงร้านรัฐบาล

G-เฉิงตู มองโกเลียใน ดินแดนแห่งทุ่งหญ้า 6 วัน 5 คืน

โดยสายการบินเสฉวน แอร์ไลน์ (3U)

เที่ยวเต็มอิ่ม ไม่ลงร้านช้อปฯ •สัมผัสวิถีชีวิตชนพื้นเมืองมองโกเลียในอย่างใกล้ชิด ทุ่งหญ้าซีลามู่เหริน •สนุกสนานกับกิจกรรมทะเลทราย สวนทะเลทราย เนินทรายเสี่ยงซาวาน •เยี่ยมชมสุสานมหาบุรุษ เจงกีสข่าน •ชมวัดเก่าแก่ อารามอู่ตังเจา ผสมผสามระหว่างทิเบตและมองโกลอย่างสวยงาม •พิเศษ พักโรงแรมระดับ 5 ดาว และพักที่กระโจมสไตล์มองโกล 1 คืน

เดินทาง 14-19 เม.ย. 62  ราคา 33,888.-   

เดินทาง 24-29 พ.ค. 62  ราคา 32,888.-

เดินทาง 12-17 มิ.ย. 62  ราคา 31,888.-   

ทัวร์ต้าจู๋...ยำใหญ่

เริ่ม 19,999 บาท

#ทัวร์จีนไม่ลงร้านรัฐบาล

ทัวร์คุณธรรม ทัวร์ต้าจู๋...ยำใหญ่ ฉงชิ่ง อู่หลง ต้าจู๋ 5 วัน 4 คืน

โดย THAI SMILE (WE)

- ทัวร์จีน ทัวร์ฉงชิ่ง เมืองต้าจู่ มรดกโลกผาหินแกะสลักที่มีชื่อเสียงมากที่สุด  

ทัวร์จีน ทัวร์อู่หลง...อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ (รวมรถอุทยาน+รถแบตเตอรี่) ระเบียงกระจก ถ้ำฝูหยง (รวมกระเช้า) ทัวร์ฉงชิ่ง...หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว อิสระช้อปปิ้งหงหยาต้ง อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย ทัวร์ต้าจู๋...เมืองโบราณชางโจว พระพุทธรูปแกะสลักหินต้าจู๋   

- ทัวร์จีน ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สุกี้เสฉวน

เดินทาง 22-26 ธ.ค. 61   ราคา 21,999.-   

เดินทาง 28,29 ธ.ค. 61   ราคา 28,999.- 

เดินทาง 18-22,25-29 ม.ค. 62    ราคา 19,999.- 

บินตรงจางเจียเจี้ย...ทองหยอด

เริ่ม 24,999 บาท

#ทัวร์จีนไม่ลงร้านรัฐบาล

บินตรงจางเจียเจี้ย ฟ่งหวง เขาอวตาร เทียนเหมินซาน 4 วัน 3 คืน

โดย CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)

ทัวร์จีน ทัวร์บินตรงจางเจียเจี้ย "ดินแดนอัศจรรย์ ภูเขาอวตาร" ทัวร์เมืองโบราณฟ่งหวง 

ทัวร์ฟ่งหวง เมืองโบราณฟ่งหวง ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง จางเจียเจี้ย-เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)-ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า) ประตูสวรรค์ ภาพวาดทราย โชว์นางจิ้งจอกขาว อุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้นลิฟท์แก้ว-ลงกระเช้า) สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง เขาอวตาร สวนจอมพลเฮ่อหลง ลำธารแส้ม้าทอง สะพานแก้วที่ยาวที่สุด 

- ทัวร์จีน ลิ้มรสอาหารพิเศษ...บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างเกาหลี, สุกี้เห็ด, อาหารไทย, หม้อไฟทะเล

เดินทาง 20-23 ธ.ค. 61   ราคา 24,999.- 

เดินทาง 10-13,24-27 ม.ค. 62   ราคา 24,999.-   

เดินทาง 14-17 ก.พ.,28 ก.พ.-3 มี.ค. 62   ราคา 24,999.- 

เดินทาง 14-17 มี.ค. 62   ราคา 25,999.-  

ซัวเถา...ทองหยิบ

19,999 บาท

#ทัวร์จีนไม่ลงร้านรัฐบาล

ทัวร์คุณธรรม ซัวเถา ไหว้พระเฮี้ยงบู้ซัว ไต่ฮงกง 5 วัน 4 คืน 

โดย CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)

- ทัวร์จีน เส้นทางสายบุญ ทัวร์ไหว้พระ เฮี้ยงบู้ซัว ไต่ฮงกง 

ทัวร์จีน ซัวเถา เฮี้ยงบู้ซัว ไต่ฮงกง วัดแปะฮวยเจียม ไฮตังม่า (เจ้าแม่ทับทิม) วัดไคหยวน เมืองโบราณแต้จิ๋ว วัดไทย ผ่านชมสะพานวัวคู่ อิสระเยี่ยมญาติ 

- ทัวร์จีน ลิ้มรสอาหารพิเศษ...อาหาร 18 อย่าง

เดินทาง 23 ม.ค.,27 ก.พ.,20 มี.ค. 62  ราคา 19,999.- 

อู่ฮั่น...ทองเอก

เริ่ม 23,999 บาท

#ทัวร์จีนไม่ลงร้านรัฐบาล

ทัวร์คุณธรรม อู่ฮั่น...ทองเอก เขาบู๊ตึ้ง เมืองเล่าปี่(เกงจิ๋ว) 6 วัน 5 คืน 

โดย CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)

- ทัวร์จีน เขาบู๊ตึ้งมรดกโลกทางวัฒนธรรม เมืองเล่าปี่ (เกงจิ๋ว) 

ทัวร์จีน ทัวร์อู่ฮั่น เมืองเกงจิ๋ว(จิงโจว) สวนกวนอูอี้หยวน กำแพงเมืองเกงจิ๋ว(จิงโจว)ชมภายนอก เมืองจงเสียง หมู่บ้านวัฒนธรรมจงเสียง เขาบู๊ตึ้ง ตำหนักจื่อเซียว ตำหนักหนานเหยียน ตำหนักไท่จื่อ อารามอวี้ชวีกง เมืองจ่าวหยาง โรงถ่ายภาพยนตร์ฮั่นเฉิง เมืองจ่าวหยาง เมืองเซียงหยาง กำแพงเมืองโบราณ ถนนโบราณเซียงหยาง เมืองอู่ฮั่น ถนนคนเดินเจียงฮั่น วัดกุยหยวน นั่งรถผ่านชมสะพานข้ามแม่น้ำแยงซีเกียง ถนนอาหารฮู่ปู้ 

- ทัวร์จีน ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สามก๊ก

เดินทาง 8-13 มี.ค.,29 มี.ค.-3 เม.ย. 62  ราคา 24,999.- 

Miracle of Guilin 5 วัน 4 คืน

เริ่ม 15,888 บาท

#ทัวร์จีนไม่ลงร้านรัฐบาล

G-Miracle of Guilin 5 วัน 4 คืน

โดย CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)

- เที่ยวเต็มอิ่ม...ไม่ลงร้านช้อป

- พักโรงแรมระดับ 5 ดาว ทุกคืน

- ชมความงดงามของสวนชวนซาน สวนโบราณที่ขึ้นชื่อของเมืองกุ้ยหลิน

- ชมเขาฝูโปว ซึ่งได้รวบรวมพระที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ถังและซ่ง

- ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง ชมทิวทัศน์ที่สวยงาม

- อิสระช้อปปิ้งใจกลางเมืองหยางซั่ว ณ ถนนฝรั่ง

เดินทาง 26 ธ.ค. 61  ราคา 17,888.- 

เส้นทางสายไหม 10 วัน 8 คืน

ราคา 59,999 บาท

#ทัวร์จีนไม่ลงร้านรัฐบาล

อูรูมูฉี-ทะเลสาบเทียนฉือ-ทะเลสาบอ้ายติง-อุทยานทะเลทราย (ขี่อูฐ)

ทูรูพาน-ตุนหวง-โม่เกาคู-หมิงซาซาน-สระวงพระจันทร์-เจียยวี่กวาน

จางเย่-ภูเขาสายรุ้ง-พระใหญ่จางเย่ 10 วัน 8 คืน

โดยสายการบินซานตงแอร์ไลน์ 

หมายเหตุ 10 ท่านขึ้นไป ออกเดินทาง

(มีหัวหน้าทัวร์ ชำนาญเส้นทางเดินทางพร้อมคณะ)

 เดินทาง สอบถาม

ทัวร์ฉงชิ่ง-หลุมฟ้า-สามสะพานสวรรค์

เริ่ม 15,900 บาท

#ทัวร์จีนไม่ลงร้านรัฐบาล

G-ทัวร์ฉงชิ่ง-หลุมฟ้า-สามสะพานสวรรค์ 3 วัน 2 คืน

โดยสายการบินไทยสไมล์ (WE)

- หลุมฟ้า สามสะพานสวรรค์....ชม 3 สะพานหินธรรมชาติที่ใหญ่สุดของเอเชีย

- มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ และวัฒนธรรมของ...นครฉงชิ่ง

เดินทาง 21-23 ธ.ค. 61   ราคา 17,900.-

เจิ้งโจว...แกงป่า

เริ่ม 22,999 บาท

#ทัวร์จีนไม่ลงร้านรัฐบาล

เจิ้งโจว...แกงป่า หยุนไถซาน 5 วัน 4 คืน

โดยสายการบินไทยสไมล์ (WE)

- ทัวร์เจิ้งโจว เมืองเติงฟง วัดเส้าหลิน(รวมรถแบตเตอรี่) ป่าเจดีย์ ชมการแสดงกังฟูเติงฟง ทัวร์ลั่วหยาง ถ้ำหินหลงเหมิน(รวมรถแบตเตอรี่) ศาลเจ้ากวนอู ทัวร์อุทยานสวรรค์หยุนไถซาน (รวมรถแบตเตอรี่) ทัวร์ไคเฟิง ศาลเปาบุ้นจิ้น สวนชิงหมิงซั่งเหอหยวน ทัวร์เจิ้งโจว ถนนคนเดินแห่งเมืองเจิ้งโจว

เดินทาง 28 ธันวาคม-1 มกราคม 2562 ราคา 28,999 บาท

จางเจียเจี้ย...หมูหวาน

ราคา 22,999 บาท

#ทัวร์จีนไม่ลงร้านรัฐบาล

จางเจียเจี้ย...หมูหวาน 4 วัน 3 คืน 

โดยสายการบินไทยสไมล์ (WE)

- ทัวร์จางเจียเจี้ย-เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)-ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้ม รองเท้า) ประตูสวรรค์-ภาพวาดทราย โชว์นางจิ้งจอกขาว อุทยานจางเจียเจี้ย(ลิฟท์แก้วขึ้น-ลง) สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง เขาอวตาร สะพานแก้วที่ยาวที่สุด

- ลิ้มรสอาหารพิเศษ...บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างเกาหลี, สุกี้เห็ด, อาหารไทย

เดินทาง 21 ธ.ค. 61 ราคา 22,999 บาท

เสินหนงเจี้ย...ยำสาหร่าย

เริ่ม 21,999 บาท

#ทัวร์จีนไม่ลงร้านรัฐบาล

เสินหนงเจี้ย...ยำสาหร่าย 6 วัน 5 คืน 

โดยสายการบินไทยสไมล์ (WE)

- ทัวร์เสินหนงเจี้ย อุทยานเทียนเยี่ยน ผ่านชมที่ราบสีแดง “หงผิงฮั่วหลาง” สะพานสายรุ้ง อุทยานจุดสูงสุดของเสินหนง (เสินหนงติ่ง) หุบเขาเสินหนงกู่ สันเขาลิงทอง เสี่ยวหลงถัง อุทยานสะพานสวรรค์ (เทียนเซิงเฉียว) อุทยานเสินหนงถัน ต้นไม้พันปี เมืองเกงจิ๋ว(จิงโจว) สวนกวนอูอี้หยวน-กำแพงเมืองเกงจิ๋ว (จิงโจว) ชมภายนอก 

- ลิ้มรสอาหารพิเศษ...เกี๊ยว, เป็ดย่าง, สุกี้หมูป่า, สามก๊ก

เดินทาง 16,23 ม.ค.  ราคา 21,999.-  

คานาสือ The Best Season

ราคา 49,900 บาท

#ทัวร์จีนไม่ลงร้านรัฐบาล

คานาสือ The Best Season

อูรูมูฉี-สือเหอจื่อ-ขุยถุน-คาลาหม่าอี้-ทุ่งน้ำมันร้อยลี้-เมืองปีศาจ

ปู๋เอ่อร์ชิน-หมู่บ้านเหอมู่ชุน-คานาสือ-ภูเปลวไฟหลากสี 7 วัน 5 

โดยสายการบินซานตงแอร์ไลน์ SC

เส้นทางในฝัน ธรรมชาติหลากหลาย ทะเลทราย ทุ่งหญ้า ตานเสียภูดินแดง

แม่น้ำ ทะเลสาบ และเหอมู่ชุน จุดนัดพบของนักถ่ายภาพ

เดินทาง สอบถาม                                                         

- ค่าบริการได้รวมค่าทิปไกด์และคนขับรถท้องถิ่น

- พักห้องเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,500 บาท

เจาะซินเจียง เส้นทางสายไหมใต้ 10 วัน

เริ่ม 79,900 บาท

#ทัวร์จีนไม่ลงร้านรัฐบาล

อูรูมูฉี-ทอคซิ่น-คู่เอ่อร์เล่อร์-คู่เชอ-ข้ามทะเลทรายทาคลิมากัน-เหอเถียน-ซาเชอ-ม่ายก้ายถี-คัชการ์-ถ่าซื่อกู้เอ่อร์กั้น 10 วัน 8 คืน

โดยสายการบินซานตงแอร์ไลน์ SC

เส้นทางคาราวานสายแพรไหม

มีระยะทางร่วม 7,000 กม. ขนส่งสินค้าอันได้แก่ เส้นไหม ผ้าไหม เครื่องเทศ ฯลฯ เชื่อมระหว่างเอเชียไมเนอร์ ไปยังจีน อารยธรรมอียิปต์โบราณ เมโสโปเตเมีย จีน โรมัน เปอร์เซีย อินเดีย มีการแลกเปลี่ยนระหว่างกัน คริสต์ศตวรรษที่ 12 หลังจักรวรรดิมองโกลมีอำนาจ เส้นทางสายไหมก็กลับมารุ่งเรืองอีกครั้ง มีบันทึกว่า “มาร์โคโปโล” นักเดินทางชาวอิตาลี เป็นชาวยุโรปคนแรกที่เดินทางผ่านเส้นทางสายไหมไปถึงประเทศจีน”  

เดินทาง  สอบถาม

- ราคานี้รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และ ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่นแล้ว

- ราคานี้สำหรับกรุ๊ปเดินทาง 10 ท่านขึ้น

ทิเบตรถไฟ-ซีหนิง-ทะเลสาบซิงไห่ 10 วัน

ราคา 89,900 บาท

#ทัวร์ไม่ลงร้านรัฐบาล

ลาซา-โปตาลา-โหลวปูลินคา-วัดโคจัง-อารามเซรา-ทะเลสาบหยางจงยง-ทะเลสาบน่ามู่ชั่ว-ตลาดแปดเหลี่ยม-เจียงซือ-เย่คาจือ-จาสือหลุนปูซื่อ-รถไฟหลังคาโลก-ล่องเรือทะเลสาบซิงไห่-อารามถาเอ่อร์ซื่อ-มัสยิดตงกวน-เฉิงตู 10 วัน

โดยสายการบินไทย TG + บินภายในประเทศ 2 ขา

นั่งรถไฟไต่หลังคาโลก ลาซา-ซีหนิง

ไฮไลท์ทัวร์เจาะลึก

- บันทึกการเดินทางครั้งหนึ่งสู่ทิเบต หลังคาโลก

- นั่งรถไฟสายประวัติศาสตร์ ที่สูงที่สุดและยาวที่สุดของโลก

- ถนนวงแหวนที่สูงที่สุดในโลก / โปตาลา พระราชวังเทียมฟ้ามรดกโลก

- ชม 2 ทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์ในทิเบต / ชมและล่องเรือ 1 ทะเลสาบน้ำเค็มที่ใหญ่ที่สุดในจีน

- ชมวัดถาเอ่อร์ ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดพระพุทธรูปโจโว ริมโปเช รูปเหมือนพระพุทธเจ้า 12 ชันษา

เดินทาง  26 ต.ค.-4 พ.ย. 61  ราคา 89,900 บาท

- ราคานี้รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถท้องถิ่นแล้ว

ทิเบตหลังคาโลก 6 วัน (5 ดาว)

39,900 บาท

#ทัวร์จีน ไม่ลงร้านรัฐบาล

ทัวร์เต็มรูปแบบ (มีหัวหน้าทัวร์ไทย)

โปตาลา-โหลวปูลินคา-เซรา-วัดโจคัง-หยางจงยงหู 6 วัน

* ที่พักระดับ 5 ดาว

* รวมโชว์หน้ากากที่เฉิงตู

* รวมวีซ่าจีน และ วีซ่าทิเบตแล้ว

Please reload