เกาหลีเหนือ - มองโกเลีย

สงกรานต์ ปักหมุดเที่ยวเกาหลีเหนือ

ราคา 68,900 บาท

(A) สงกรานต์ เปิดม่านเหล็ก “เกาหลีเหนือ” 9 วัน 7 คืน

โดยสายการบินแอร์ไชน่า (CA)

เปียงยาง-รถไฟใต้ดิน-เนินมันซู-พิพิธภัณฑ์สงคราม-วังเยาวชน-คึมซูซาน วังสุริยะ-ปันมุนจอม-เส้นขนานที่ 38-กายกรรมเปียงยาง-เมียวเฮียงซาน-เคซอง-วอนซาน-ภูเขาคุมก่าง-แค้มป์เยาวชน-สวนน้ำ Munsu Water Park

*** พิเศษ! ขึ้นหอจูเช่ ชมวิวเปียงยาง 360 องศา

เดินทาง สงกรานต์ 14-22 เมษายน 62  ราคา 68,900.- 

ปักหมุดเที่ยวเกาหลีเหนือ

ราคา 61,900 บาท

(A) เปิดม่านเหล็ก “เกาหลีเหนือ” 9 วัน 7 คืน

โดยสายการบินแอร์ไชน่า (CA)

เปียงยาง-รถไฟใต้ดิน-เนินมันซู-พิพิธภัณฑ์สงคราม-วังเยาวชน-คึมซูซาน วังสุริยะ-ปันมุนจอม-เส้นขนานที่ 38-กายกรรมเปียงยาง-เมียวเฮียงซาน-เคซอง-วอนซาน-ภูเขาคุมก่าง-แค้มป์เยาวชน-สวนน้ำ Munsu Water Park

*** พิเศษ! ขึ้นหอจูเช่ ชมวิวเปียงยาง 360 องศา

เดินทาง 24 มี.ค.-1 เม.ย. / 28 เม.ย.-6 พ.ค. / 19-27 พ.ค. / 23 มิ.ย.-1 ก.ค. 62 ราคา 61,900.-

เดินทาง 28 ก.ค.-5 ส.ค. / 8-16 ก.ย. / 13-21 ต.ค. / 20-28 ต.ค. 62  ราคา 61,900.-

เดินทาง สงกรานต์ 14-22 เมษายน 62  ราคา 68,900.-                

มองโกเลีย-รถไฟทรานส์ไซบีเรีย-ไบคาล

ราคา 89,900 บาท

BAIKAL ดวงตาสีฟ้าแห่งไซบีเรีย

รถไฟสายทรานไซบีเรีย มองโกเลีย-รัสเซีย-ไบคาล

มองโกเลีย-อูลันบาตาร์-เทอร์เลลจ์-กิจกรรมสุนัขลากเลื่อน-รถไฟสายทรานไซบีเรีย-รัสเซีย-เอียร์คุตสค์-ถนน 130 ควอร์เตอร์-ลิสต์เวียนก้า-ตลาดปลา-ไบคาล-เกาะโอลคอน-คูเซอร์-แหลมบูรคาน–แหลมโคบอย 8 วัน 6 คืน

ทัวร์ 2 ประเทศ โดยสายการบินมองโกเลี่ยนแอร์ไลน์ MIAT

  1. มองโกเลีย อุทยานเทอเรลจ์ อนุสาวรีย์เจงกีสข่าน จัตุรัสซุคบาตาร์ วัดกานดาน

  2. สุดมันส์ ! รวมกิจกรรมสุนัขลากเลื่อน 30 นาที ที่ทุ่งหิมะอุทยานเทอเรลจ์

  3. นั่งรถไฟสายทรายไซบีเรียข้ามพรมแดน 2 ประเทศ มองโกเลีย-รัสเซีย 

  4. ไบคาล รวม-ล่องน้ำแข็งด้วยเรือใบพัด Hovercraft  

  5. ไบคาล รวม-ท่องเที่ยวเร้าใจ UAZ รถตู้ขับเคลื่อน 4 ล้อ สายพันธุ์ทรหด

  6. ไบคาล รวม พักบนเกาะ 2 คืน                                                

หมายเหตุ

- ทัวร์นี้บริการน้ำดื่มวันละ 1 ขวด ทุกวันท่องเที่ยว

- ราคารวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่นมองโกเลีย และรัสเซียแล้ว

- ราคารวมค่าทิปคนขับรถท้องถิ่นท้องถิ่นมองโกเลีย และรัสเซียแล้ว  

- พักห้องเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 13,500 บาท (โรงแรม 5 คืน / บนรถไฟไม่มีห้องเดี่ยว)

เดินทาง 2-9 ก.พ.,9-16 ก.พ.,16-23 ก.พ.,23-2 มี.ค. 2562  ราคา 89,900.-  

OUTER MONGOLIA (Kharkaorum) 9 วัน

69,999 บาท

OUTER MONGOLIA (Kharkaorum)

อูลันบาตาร์-Elsen-คาราโครัม-Ugii Lake-

คุสเตน-เทอเรลจ์ 9 วัน 7 คืน

โดยสายการบินแอร์ไชน่า (CA)

- บิน AIR CHINA บริการอาหาร+เครื่องดื่ม

- พักโรงแรมระดับ 4 ดาว 2 คืน ในอูลันบาตาร์

- นอนนับดาว พักกระโจมมองโก 5 คืน

- ชมอูลันบาตาร์ เมืองหลวงยุคใหม่แห่งมองโกเลีย

- ชมคาราโครัม เมืองหลวงเก่าแก่ในยุคโบราณ

- ชมเนินทรายอัศจรรย์ ขอบทะเลทรายโกบี ที่ Elsen

- ชม 2 อุทยานแห่งชาติ+ทะเลสาบ Ugii  

- ชมโชว์พื้นเมือง / บริการน้ำดื่ม วันละ 1 ขวด

Please reload