หมี่เย็นเปียงยาง Raengmyon

ชาวเกาหลีชอบทาน Raengmyon หมี่เย็นเปียงยาง ไม่ว่าจะในฤดูร้อนหรือฤดูหนาว ชาวเกาหลีเหนือ เมื่อสิ้นสุดสงครามแห่งการต่อสู้เพื่อต่อต้านการสู้รบกับญี่ปุ่น กองทัพได้เดินทางกลับบ้าน ท่านประธานาธิบดีคิมอิลซุง ได้ฉลองชัยชนะด้วยเมนูหมี่เย็น Raengmyon, เห...

https://www.facebook.com/MitrNorthKorea/

ใบอนุญาต 11/ 08863 อยากไปเที่ยวเกาหลีเหนือ....ยกมือขึ้น “กูรู้” อยู่ที่นี่ ชำนาญ และ รู้จริง !!!!

มิตร ทำทัวร์มากว่า 30 ปี ขอให้มั่นใจได้นะคะ ว่าสามารถแนะนำทัวร์ที่ถูกใจคุณลูกค้าได้หลากหลายเส้นทาง

ชำนาญพิเศษ-สามารถให้คำปรีกษาเส้นท...

7 จุด Check In

1. พระราชวังฤดูร้อนโหลวปูหลินคา สร้างในปี ค.ศ. 1750 โดยองค์ดาไลลามะที่ 7 และทุกรัชกาลจะสร้างต่อเติมขึ้นเรื่อย ๆ จนกลายเป็นพระราชวังฤดูร้อนที่สวยงามสมบูรณ์ พระราชวังแห่งนี้สร้างติดกับแม่น้ำลาซา เพื่อเป็นที่ประทับในฤดูร้อนขององค์ดาไลลามะผู้นำทางจิตวิญญาณของ...

เมืองหลวงของทิเบต คือนครลาซา เป็นเมืองโบราณที่มีอายุกว่า 1,300 ปี ดินแดนหลังคาโลกซึ่งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 3,650 เมตร มีแม่น้ำยาลูจ้างปู้เจียงไหลผ่าน เชื่อกันว่าบรรพบุรุษชาวทิเบตเป็นชนเผ่าเร่ร่อนในเขตเอเชียกลางที่อพยพย้ายถิ่นเข้ามา กษัตริย์ทิเบตองค์แรกมีพระนามว่า “นย...

เขตปกครองตนเองทิเบต (จีน: 西藏 ซีจ้าง) ชาวทิเบตมีเชื้อสายมาจากชาวอินเดีย มีพระเป็นผู้นำของเขตปกครองพิเศษนี้ นับถือศาสนาพุทธนิกายวัชรยาน คล้ายกับประเทศภูฏาน ทิเบตตั้งอยู่บนเทือกเขาหิมาลัย เป็นที่ราบสูงที่สูงที่สุดในโลก จนได้รับฉายาว่า หลังคาโลก ทิเบตมีอากาศที่หนาวเย็นและม...

การเดินทางไปทิเบต ท่านอาจต้องเช็คดูสุขภาพและร่างกายตนเอง ท่านที่เป็นโรคหัวใจ ความดันโลหิตสูงมาก หรือต่ำมากเกินไป แบบต้องทานยาอยู่ประจำ ขาดไม่ได้ ควรไปปรึกษาแพทย์ก่อนตัดสินใจเดินทาง บ่อยครั้งที่ผู้ประสงค์จะเดินทางโทรมาถามบริษัททัวร์ และต้องการให้ทางบริษัทยืนยันตามประสพก...

Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/08863

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now